VECTORS - UNITAT 3

Mòduls i arguments.
Vectors en forma polar.

Tornar al menú principal

ACTIVITAT 3.1
Mòdul d'un vector

ACTIVITAT 3.2
Argument d'un vector

ACTIVITAT 3.3
Vectors en forma polar
(o en forma mòdul-argument)

ACTIVITAT 3.4
Mòdul del producte d'un escalar per un vector

ACTIVITAT 3.5
Argument del producte d'un escalar per un vector

ACTIVITAT 3.6
Mòdul de la suma de dos vectors

ACTIVITAT 3.7
Obtenció de vectors de mòdul 1 (vectors unitaris)

ACTIVITAT 3.8
Obtenció dels components coneguts el mòdul i l'argument

ACTIVITAT 3.9
Obtenció del mòdul i de l'argument coneguts els components

ACTIVITAT 3.10
Suma de dos vectors donats en forma polar