ACTIVITAT 3.2
ARGUMENT D'UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


Es defineix l'argument d'un vector , que podem considerar amb origen a l'origen de coordenades, com l'angle que forma amb el semieix de les abscisses positives OX.
En la figura tens quatre vectors amb arguments respectius a, b, g i d.

Els arguments s'acostumen expressar en graus o en radians; nosaltres ho farem en graus. Observa que si l'argument d'un vector
- està entre 0º i 90º, el vector està en el 1r. quadrant
- està entre 90º i 180º, el vector està en el 2n. quadrant
- està entre 180º i 270º, el vector està en el 3r. quadrant
- està entre 270º i 360º, el vector està en el 4t. quadrant

Es consideren positius els angles recorreguts a partir de OX en sentit contrari a les agulles del rellotge, i negatius els recorreguts en el mateix sentit.

Multiplicitat d'arguments. Un mateix vector té infinitat d'arguments: si a és l'argument comprès entre 0º i 360º, els demés difereixen d'ell en una o vàries voltes de circumferència, és a dir, en 360º o en un múltiple, positiu o negatiu, de 360º. Així doncs, 30º, 390º, 750º, -330º, ... poden ser arguments d'un mateix vector.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Aquest vector té mòdul 3,5, que no pots variar, i argument 121,5º, que sí que pots variar movent el punt verd.

1) Construeix vectors amb mòdul 3,5 i amb arguments:

a) 90º g) 250º
b) 180º h) 315º
c) 270º i ) - 45º
d) 360º j ) -120º
e) 0º k) 400º
f ) 60º l ) 1000º

2) On estan situats els extrems de tots els vectors que tenen per mòdul 3,5 si els dibuixem tots amb el mateix origen?

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

a) Dibuixa en un mateix pla quatre vectors amb mòdul 4 cm i amb arguments 30º, 135º, 210º i 330º.
b) Dibuixa en un altre pla quatre vectors amb mòdul 2,5 cm i amb arguments 90º, 1260º,  - 450º i 630º.
c) Dibuixa finalment en un altre pla quatre vectors amb mòdul 3 cm i amb arguments 45º, 120º, 225º i 300º.

FI DE L'ACTIVITAT 3.2
ARGUMENT D'UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent