ACTIVITAT 3.3
VECTORS EN FORMA POLAR (O EN FORMA MÒDUL-ARGUMENT)

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


Un vector queda perfectament determinat si coneixem el seu mòdul i el seu argument. El seu mòdul és un nombre positiu i el seu argument un angle.

Indicarem un vector de mòdul M i argument a amb la notació Ma; aquesta és l'anomenada forma polar d'un vector (o forma mòdul-argument).

Per exemple, el vector de mòdul 4 i argument 60 l'indicarem en forma polar com a 460. En la figura de la dreta tens dibuixats els vectors Ma, N b, R g i Td que tenen per mòduls M, N, R i S, i per arguments, els angles a, b, g i d respectivament .

Si tenim en compte el que hem dit a l'activitat anterior respecte de la multiplicitat d'arguments d'un mateix vector, pot escriure's
                               
460 = 4420 = 4780 = 4-300


ACTIVITAT INTERACTIVA

Pots variar l'argument de aquest vector movent el punt verd clar, i variar el seu mòdul movent el punt verd fosc.

Construeix els següents vectors:

1) 3,5 60
2) 5 135
3) 4 180
4) 2,65 240
5) 3 300
6) 2 - 38
7) 3,25 450
8) 4,6 945

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Dibuixa en un mateix pla coordenat els següents vectors (el mòdul ve donat en cm):

= 5 30
= 3 90
= 4,5 120
= 6 180
= 5,25 210
= 7225
= 3,5 - 90
= 5,4 - 60

FI DE L'ACTIVITAT 3.3
VECTORS EN FORMA POLAR (O EN FORMA MÒDUL-ARGUMENT)

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent