ACTIVITAT 3.4
MÒDUL DEL PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent

Com podem obtenir el mòdul de a partir de m i del mòdul de? És a dir, quant val ||?

Recordem que definim com un vector que té:
1) direcció: la mateixa que
2) sentit: el mateix quesi m és positiu
              oposat al desi m és negatiu
3) mòdul: el mòdul demultiplicat pel valor absolut de m

Per tant, podem escriure ||= |m|||, on |m| vol dir valor absolut de m
i || vol dir mòdul de.

És interessant observar, per exemple, que el mòdul de -3 no és -3 multiplicat pel mòdul de, és 3 pel mòdul de.


ACTIVITAT INTERACTIVA

1) Situa el punt C de forma que
   =2.
   Quina relació hi ha entre || i ||?

2) Situa el punt C de forma que
   = 4.
   Quina relació hi ha entre || i ||?

3) Situa el punt C de forma que
   = -2.
   Quina relació hi ha entre || i ||?

4) Situa el punt C de forma que
   = -3.
   Quina relació hi ha entre || i ||?

5) Situa el punt C de forma que
   = -.
   Quina relació hi ha entre || i ||?

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

a) El vector té mòdul 6. Quin mòdul tenen els següents vectors: 3, -2, ½, -1,5 i  2,4?

b) Si || = 5,4 , calcula | -5|, | 4|, | -3|, | 2| i  | -| .


FI DE L'ACTIVITAT 3.4
MÒDUL DEL PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent