ACTIVITAT 3.5
ARGUMENT DEL PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


Com podem obtenir l'argument de a partir de m i de l'argument de?

Recordem novament que definim com un vector que té:

1) direcció: la mateixa que
2) sentit: el mateix quesi m és positiu
                 oposat al desi m és negatiu

3) mòdul: el mòdul demultiplicat pel valor absolut de m

Conservar el mateix sentit, cas de m positiu, equival a conservar l'argument, i canviar el sentit pel seu oposat, cas de m negatiu, equival a sumar 180º a l'argument.

En conseqüència i resumint, podem escriure:
                   


ACTIVITAT INTERACTIVA

1) Situa el punt C de forma que
   = 2. Quina relació hi ha entre
   els arguments de i de ?

2) Situa el punt C de forma que
   = 3. Quina relació hi ha entre
   els arguments de i de ?

3) Situa el punt C de forma que
   = -2. Quina relació hi ha entre
   els arguments de i de ?

4) Finalment, situa el punt C de forma
   que = -0,75. Quina relació hi ha
   entre els arguments de i de ?

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL


a) El vector té argument 60º. Quin argument tenen els següents vectors: 3, - 2, ½, -1,5 i 2,4?

b) Si el vector té argument 145º, quin argument tenen els vectors  - 5,  4,  - 3,  2 i  -?

FI DE L'ACTIVITAT 3.5
ARGUMENT DEL PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent