ACTIVITAT 3.8
OBTENCIÓ DELS COMPONENTS CONEGUTS MÒDUL I L'ARGUMENT

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


Coneixent el mòdul M i l'argument a d'un vector , podem calcular els seus components (u1,u2) utilitzant trigonometria:

- com que es defineix el cosinus de a com a Cosa =u1/M
  aleshores el 1r. component u1 ("horitzontal") val u1 = MCosa

- com que es defineix el sinus de a com a Sina = u2/M
  aleshores el 2n. component u2 ("vertical") val u2 = MSina

Resumint, si tenim en compte que indiquem un vector de mòdul M i argument a amb la notació Ma, podem escriure:

= Ma  = ( MCosa , MSina )


ACTIVITAT INTERACTIVA

Calcula els components dels següents vectors utilitzant
        = Ma  = ( MCosa , MSina ).

En cada cas, aprofita l'applet de la dreta per dibuixar-los i comprovar els resultats.

a) 5 45º
b) 3,4 120º
c) 6 210º
d) 4 340º

e) 4,2 -30º
f ) 3 90º
g) 6 180º
h) 3,57270º

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Calcula els components dels següents vectors. Utilitza després l'applet de l'activitat interactiva anterior per comprovar els resultats.
= 4 30º
    = 6 135º
= 5 240º
= 2 -90º
= 3
   = 2,5 450º

FI DE L'ACTIVITAT 3.8
OBTENCIÓ DELS COMPONENTS CONEGUTS MÒDUL I ARGUMENT

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent