ACTIVITAT 3.9
OBTENCIÓ DE MÒDUL I ARGUMENT CONEGUTS ELS COMPONENTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


Coneixent els components d'un vector=(v1,v2), podem calcular fàcilment el seu mòdul . Per calcular el seu argument a, si tenim en compte que tana = , de moment podem escriure a = Arctan.

Ara bé, la funció Arctanx, que en les calculadores generalment correspon al botó tan-1, retorna un angle comprès entre -90º i 90 que té per tangent x. Aleshores, si el vector està en el 2n. o 3r. quadrants s'ha d'efectuar una correcció al valor de Arctan consistent en sumar-li 180º.

Resumint, l'argument a d'un vector=(v1,v2) es calcula:
                     
Si=(v1,v2) està en el 4t. quadrant, el càlcul de Arctan dona negatiu; podem convertir-lo en positiu sumant-li 360º.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Calcula els mòduls i els arguments dels següents vectors i expressa'ls en la forma Ma. Utilitza després l'applet de la dreta per dibuixar-los i comprovar els resultats.

= (3,4) = (-6,4)
= (-8,-6) = (3,-5)
= (5,0) = (0,4)
= (-7,0) = (0,-6)

 

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Calcula els mòduls i els arguments dels següents vectors. Utilitza després l'applet de l'activitat interactiva
anterior per comprovar els resultats.
= (4,2)
= (-3,3)
= (-4,-3)
= (1,-3)
= (-5,0)
= (0,-5)

FI DE L'ACTIVITAT 3.9
OBTENCIÓ DE MÒDUL I ARGUMENT CONEGUTS ELS COMPONENTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent