ACTIVITAT 3.10
SUMA DE DOS VECTORS DONATS EN FORMA POLAR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3


Donats dos vectors en forma polar,= Ua i = Vb, com realitzarem la seva suma suma? Recorda que, segons hem vist, el mòdul de la suma de dos vectors no és la suma de mòduls (ni l'argument la suma d'arguments, observa la figura).

Per realitzar aquesta suma no tenim més remei que començar per calcular els seus components:                  = Ua = (UCosa , USina)
                                          = Ub = (VCosb , VSinb)

realitzar la suma:              += (UCosa + VCosb , USina + VSinb)

i, si volem donar el resultat en forma polar, calcular finalment el mòdul i l'argument de la suma:

                                 
(pensa en sumar 180º a Atan si + està en el 2n. o 3r. quadrants, és a dir, si el 1r. component de + és negatiu).

ACTIVITAT INTERACTIVA

Un vaixell s'ha de desplaçar per un canal amb l'ajuda de dues forces i de 3 kN i 4 kN respectivament. Es tracta d'obtenir els arguments d'aquestes dues forces per tal que el vaixell es desplaci en línia recta al llarg del canal. Intenta fer-ho de les tres formes següents:

1) Sense variar i modificant la direcció de (movent només l'extrem de ).

2) Actualitza aquesta pàgina WEB i repeteix l'exercici ara sense variar i modificant la direcció de .

3) Actualitza de nou la pàgina WEB i repeteix l'exercici variant simultàniament les dues forces i .
                              SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

a) Calcula el mòdul i l'argument de la suma dels tres vectors següents =230, =3135 i =4270 .
b) Caminem 4 km en línia recta i en direcció NE, després 6 km també en línia recta i en direcció NO, i finalment 8 km també en línia recta i en direcció S. Calcula quants km ens hem allunyat del punt de partida.

FI DE L'ACTIVITAT 3.10
SUMA DE DOS VECTORS DONATS EN FORMA POLAR

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3