Psicologia


Imatge de Boring: 

"Dona jove i dona vella"

 

  Els documents on apareix un asterisc (*) vol dir que estan protegits només amb contrasenya.  
      ......
Documents ..... .....
   

    Fulls
  01 Programació*       pdf 2  
  02 Restar no suma - Fernando Trias de Bes     pdf 5  
  03 Equació per a les notes del test sense restar punts pdf 2  
04 Procediments       pdf 13
                 
  05 Guies de treballs d'investigació sobre trastorns psicológics   pdf 3  
  06 Mapes conceptuals       pdf 17  
                 
    Llibres            
              Fulls  
  01 Compendi de Psicologia*       pdf 311  
  02 ¿Quién se ha llevado mi queso?       pdf 33  
  03 Sexo para Dummies       pdf 482  
               
  Assertivitat          
        Tamany   Fulls  
01. L'assertivitat pdf 437 KB 10
  02. Tipos de respuesta asertiva pdf 18 KB   2  
  03. Autocontrol Emocional y Asertividad* pdf 241 KB   17  
           
  Sigmund Freud        
      Tamany   Fulls
01 Apunts de Freud pdf 162 KB 33

02

"Freud". Calvin S.Hall...... pdf 84 KB 17

03

La psicoanàlisi pdf 62 KB 10
Casos didàctics
......

Tamany
  Fulls

01.

Joey: "un niño mecánico". pdf  (Cast.) pdf 195 KB

9

02.

Monos ejecutivos. pdf   (Cast.) pdf 82 KB

5

03. Origen de la personalidad. pdf  (Cast.) pdf 32 KB 7
04. Schreber o la Paranoia. pdf  (Cast.) pdf 49 KB 11
05. El "crimen de las hermanas Papin. pdf  (Cast.) pdf 65 KB 15
06. Folieu a Deux. pdf  (Cast.) pdf 17 KB 3
07. Edipo invisible. pdf  (Cast.) pdf 48 KB 11
......
Exercicis de dinàmica de grups
Tamany Fulls

01.

La ventana de Johari.pdf  (Cast.) pdf 26 KB 5
Abraham H. Maslow
                          Tamany   Fulls
  01.

El coneixement en les Ex-C (Cast.)

pdf 50 KB   3  
  02. Les Ex-C com a Identitat aguda (Cast.) pdf 84 KB   4  
  03. Els Valors de l'Ésser (Cast.) pdf 13 KB   1  
  04. Maslow i la felicitat  (Cast.) pdf 66 KB   8  
  05. L'actitut Creativa (Cast.) pdf 66 KB   3  
                                 
  Jean Piaget            
                         
Tamany
  Fulls
  01. Piaget: Etapes del nen* pdf
41 KB
  7
  02. Desarrollo de la IE de 0 a 12 meses* pdf 68 kb   2  
  03. Piaget, Seis estudios de Psicología* (Llibre) pdf 348 KB   55  
                                   
  La Gestalt              
Tamany Fulls
01. Psicoterapia Gestalt* pdf
110 KB
11
  02. Manual de Psicoterapia Gestalt* pdf 433 KB   100  
  03. Proceso creativo de la Gestalt* pdf 171 KB   6  
  04. John Stevens - El Darse Cuenta: Sentir, imaginar y vivenciar* pdf 1476 KB   201  
               
  Terapia Racional Emotiva (TRE)          
        Tamany   Fulls  
  01. Las 11 creencias irracionales de Albert Ellis* pdf 246 KB   13  
  02. Formulario de la TRE de Albert Ellis* pdf 36 KB   3  
  03. Los 10 errores que limitan la IE* pdf 31 KB   2  
  04. Salud mental según la TRE* pdf 12 KB   2  
  05. TRE - Elia Roca pdf 55 KB   16  
                                       

Varis

 
                         

Tamany

 

Fulls

 
 

01.

Lo siento, te amo (Cast.) pdf

26 KB

  3  
 

02.

Test. Conócete a ti mismo (Cast.) pdf 33 KB   3  
  03. Estima't: canviaràs la teva vida pdf 31 kb   3
  04. Test de Raven (Flash) Flash 488 KB   Aplicació