Orientació escolar

     

 

 

.L'orientació personal, escolar, acadèmica i professional

 

L'orientació en un centre educatiu es pot referir a diversos aspectes. Pot fer referència a ajudar a l'alumne a situar-se  o aclarir aspectes personals, pot fer referència  a l'orientació més acadèmica, o sigui,  ajudar a l'alumne a superar certes dificultats lligades a l'aprenentatge escolar i per últim pot fer referència a acompanyar a l'alumne en el seu procés de decisió sobre el seu futur més inmediat. 

En aquest sentit, amb aquesta pàgina web volem ajudar a l'alumne a construir el seu propi projecte de futur a partir de la seva situació personal percebuda i identifiquicant els seus factors rellevants per la presa de decisions. A més de fer una tasca d'informació als alumnes per tal de facilitar recursos sobre itineraris formatius, sortides acadèmiques i vies d'accés als estudis.

 

Desenvolupament

 

L'orientació es fonamenta en una sèrie de  punts:

·      autoconeixement personal: que l'alumne conegui les seves possibilitats i limitacions tant personals com familiars i socials, els seus interessos, les seves habilitats i potencialitats.

·      coneixements dels recursos formatius i laborals: coneixement de les possibilitats que ofereix el sistema educatiu reglat i no reglat així també com els recursos laborals.

·      contacte amb l'entorn: coneixement de la realitat socioeconòmica de l'entorn per tal de detectar possibles itineraris formatius i llocs de treball (visites a empreses, xerrades de professionals, ...).

·      personalització de la intervenció: amb el contacte directe entre alumne i tutor i/o orientador escolar es busca el coneixement de l'alumne per tal de poder-lo orientar de forma més adequada tenint en compte tots els seus condicionants personals i socials i/o familiars.

 

Aquestes activitats formen part de l'acció tutorial. Són els tutors principalment qui els que tenen un contacte més directe amb els alumnes, porten a terme la tutoria grupal i individual, parlen amb les famílies i fan el seguiment dels alumnes.  Però aquesta, és una tasca que intervenen a més, el/la coordinador/a d'equip docent i/o pedagògic que col·laboren amb l'orientador/a escolar en l'organització de totes les activitats i traspassen la informació a l'equip de tutors i a l'equip docent quan es necessari. L'orientador/a escolar s'encarrega de l'organització de les accions d'orientació, de traspassar informació als coordinadors i tutors d'activitats,  centralitza tota la informació sobre recursos formatius i laborals, col·labora en alguna sessió d'orientació grupal i participa en algun cas d'orientació individual, juntament amb els tutors.