Orientació escolar

     

 

 

Web d’orientació (coneixement de tu mateix i de l’oferta educativa existent)

http://www.edu365.com/orientacio/index.htm

 

Qüestionari orientació

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/quadern.pdf

 

Oferta d’estudis a Catalunya

http://www.gencat.net/educacio/estudis/estudis.htm

 

Recull de recursos per a estudiants

http://www.buxaweb.com/educacio/estudiants.htm

 

Web de recursos per a l’orientació de l’alumnat

Departament d'Educació: Orienta't

 

Després de l’ESO:    

http://www.diba.es/despresdeleso/

 

WEBQUEST  “Què puc estudiar”

http://www.xtec.es/%7Eenavarro/WebQuest/index.htm

 

ORIENTACIÓ ESCOLAR - Institut Domènec Perramon”

http://agora.educat1x1.cat/ies-dperramon/moodle/course/view.php?id=341

 

BLOC O RIENTACIÓ ESCOLAR - Institut Domènec Perramon

http://blocs.xtec.cat/orientacioescolar/