Orientació escolar

     

 

.PROPOSTA D'ACTIVITATS
 1. Dinàmiques de grup: elecció de delegat de classe, participació en el centre, treball d'estiu, col.laboració en les tasques diàries de la casa, ...
 2. Consulta webs internet.
 3. Seguiment individualitzat dels alumnes, mitjançant l'entrevista personal.
 4. Reunió de pares d'inici de curs, donar les primeres informacions.
 5. Realització de test d'interessos professionals: Holland ( Quadern d'Orientació Professional i la Guia del Tutor).
 6. Xerrada general als alumnes de la psicòloga i/o orientador - EAP.
 7. Xerrades informatives per part d'alumnes de BAT i/o de ṃduls. Explicar la seva pròpia experiència.
 8. Xerrada informativa dels Caps Departament del centre sobre el Batxillerat. Explicar les diverses opcions.
 9. Visita Saló d'Ensenyament de Barcelona.
 10. Pressa de decisions sobre el futur acadèmic de l'alumne amb l'ordinador: Programa Brúixola.
 11. Fer tests escrits i amb l'ordinador que puguin donar les pautes de realització del seu projecte personal.
 12. Fer el qüestionari d'orientació del Departament.
 13. Fer una carpeta de classe per disposar de la informació que arriba al centre de les sortides d'estudis.
 14. Xerrada de l'orientadora de l'Ajuntament i/o promoció econòmica.
 15. Visita d'exalumnes (universitaris, treballadors, etc) a la classe, explicant la seva experiència.
 16. Visita diferents professionals o empresaris o pares explicant les seves vivències.
 17. Lliurar el Dossier de sortides: Informacions suficientment actualitzada per a fer la tria de l'opció més adequada als seus interessos i aptituds, d'acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents a la zona propera (Alt Maresme).
 18. Organitzar visites a empreses, centres d'estudis, universitats, ....
 19. Tots els EAP i els CRP de Catalunya disposen de les carpetes de Fonts per a l'orientació a l'estudiant i d'Eines per a l'orientació a l'estudiant per a la consulta de tots els IES.
 20. Informació de l'àmbit de l'orientació, també, està instal·lada a Internet, en la web del Departament d'Ensenyament http://www.gencat.es/ense.
 21. Crèdit variable de "Recerca de feina".
 22. Facilitar informació a l'alumnat respecte a les ofertes de formació i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides ocupacionals, i organitzaran les actuacions d'orientació esmentades, especialment en els períodes previs a les preinscripcions (abril-maig-juny).
 23. La carpeta de Fonts per a l'orientació a l'estudiant disposa dels materials (CRP):
  " ESO.
  " Batxillerats.
  " Ensenyaments de règim especial: Arts plàstiques i disseny, Conservació i restauració de bens culturals, Música, Dansa, Art dramàtic (Teatre).
  " Universitat.
  " Cicles formatius .
  " Educació especial.
  " Idiomes.
  " Ensenyaments no reglats.
  " Formació ocupacional, PGS, cursos transnacionals, cursos per a la formació.
  " Formació d'adults.
  La carpeta d'Eines per a l'orientació a l'estudiant disposa dels materials:
  " Les actituds.
  " Els interessos.
  " Les aptituds.
  " L'autoconcepte.
  " Els hàbits.
  " L'atenció.
  " La comprensió.
  " La memòria.
  " La planificació i l'organització de l'estudi.
  " La participació.
  " La recerca de feina.
  " El lleure.