Els hílids: reinetes

Menú general Consideracions generals Els discoglòsids Els pelobàtids Els bufònids:gripaus típics Els hílids: reinetes Els rànids: granotes típiques Gripau pintat
Granota roja Granota verda Ferreret Gripau corredor Gripau d'asperons Gripauet Gripau comú Reineta comuna o meridional

Aquesta família és molt evolucionada i es coneix en estat fòssil des del Miocè europeu. És un grup de gran èxit i de distribució rnolt extensa. Són granotes petites, esveltes, de pell llisa, amb pupíl.la horitzontal i ovalada, arnb potes rnolt llargues i primes. Tenen tots els dits acabats en coixinets esfèrics adhesius que indiquen llurs costums francament arborícoles. El maxil.lar superior presenta dents. La cintura escapular és arcífera, les vèrtebres són procéliques i no hi ha costelles. L'amplexus és axil.lar i hi ha callositats nupcials a la mà del mascle. Els ous són clars, dipositats en paquets flotants i donen lloc a larves solitries de cresta alta i molt prolongada. Dels quaranta gèneres presents quasi arreu del món, només un, Hyla, és present a Europa; són les reinetes.


La reineta septentrional (Hyla arborea)