Home

Activitats

Objectius

1. Els recursos naturals

2. Contaminació, formes de vida i salut

3. El medi ambient com a sistema

4. Desenvolupament sostenible

5. Els recursos energètics i el canvi climàtic

6. La petjada ecològica

7. Energies alternatives

Conclusions