Regles
Per a realitzar aquest joc necessitem tres fitxes:
  • una vermella pels dos costats
  • una blava pels dos costats
  • una vermella per un costat i blava per l'altre.

Les regles són les següents:

  • traurem un fitxa de la caixa i t'ensenyarem una cara
  • tu has d'endevinar el color de la cara que no es veu
Juguem
Juga unes quantes partides i intenta buscar alguna estratègia que et permeti encertar el màxim de vegades.