Diferents estratègies

Les estratègies que acostumem a provar són aquestes:

  • dir sempre el mateix color que veiem
  • dir sempre el color contrari al que veiem
  • contestar a l'atzar
  • dir sempre el mateix color, per exemple vermell, vegem el que vegem.

Podem veure quins són les més òptimes si provem què passa realitzant moltes partides seguides i anotant els encerts de cada estratègia. Pot ser interessant veure com varia cadascuna de les estratègies a mesura que augmentem el número de jugades. (Fins a 100 tirades les podrem veure una a una. Les 1000 i les 10 000 es faran de cop)

 

Analitzem cada estratègia
 

Si analitzem les probabilitats de cada estratègia veurem com s'ajusten als resultats obtinguts anteriorment.

  • només hi ha dos colors: vermell i blau. Per tant, si sempre diem vermell o sempre blau, encertarem al voltant de la meitat de les vegades (un 50% d'encert).
  • el mateix passarà si contestem a l'atzar.
  • hi ha dues fitxes que tenen les dues cares iguals i una que té colors diferents. Per tant hi ha 2/3 de possibilitats que treure una fitxa amb els colors iguals als dos costats. Encertarem al voltant d'un 66% de les vegades si diem el mateix color que veiem. És la millor estratègia.

Dos casos favorables

Un cas desfavorable

  • hi ha només una fitxa que tingui els colors diferents i sortirà una de cada tres vegades, aproximadament (un 33 %). Si diem el color contrari al que veiem seguirem la pitjor estratègia.

Com hem pogut veure abans, aquestes estratègies depenen de l'atzar. És difícil, però no impossible, que surti 20 vegades seguides la fitxa de dos colors. Però quantes més tirades fem, el percentatge d'encert es va apropant cada vegada més a la probabilitat calculada (com podem comprovar realitzant 10000 tirades).