Frisant pels frisos

Un dels elements decoratius més utilitzats des de l'inici de les arts decoratives són els frisos o sanefes. Però qualsevol fris que trobem el podem classificar en un dels set únics grups matemàtics existents. En aquesta activitat, en alguns trossos molt inspirada en les propostes de  llibre Passeig matemàtic per Catalunya de Teresa Ticó, aprendrem a classificar-los i a construir-ne de cada tipus a partir d'un dibuix bàsic.

Frisos, sanefes, greques...

Trobem els frisos arreu del món, i des d'èpoques molt remotes, com a element decoratiu: a parets, columnes, gerros, marcs, enreixats... Un fris és, bàsicament, una decoració emmarcada entre dues línies paral·leles. Els frisos que ens interessen, però, són els frisos periòdics, que presenten un motiu bàsic que es va repetint al llarg de tot el fris.

 

Frisos del temple de Palmyra (Síria)

Sanefa en un got inka

Sanefa en un vestit d'una nena massai

Frisos d'un edifici de Girona

En un fris periòdic el motiu bàsic es va repetint per translació amb un vector que té la direcció del fris i una llargada equivalent a l’amplada d’aquest motiu.

Però el motiu bàsic pot estar construït per un tros més petit que anomenem motiu mínim del fris. És el tros mínim de dibuix que ens permetria construir tot el fris.

 

Moviments del pla aplicats a un fris

Podem considerar els frisos d'una llargada infinita. Si a un fris amb aquestes característiques li apliquem algun moviment del pla com ara un gir o una simetria és possible que no notem cap diferència en el nou fris obtingut. Es diu que el fris queda invariant.

En principi podem contemplar tres moviments:

  • simetria respecte a un eix vertical

  • simetria respecta a un eix horitzontal

  • gir de 180º

El fris que hem vist a l'exemple anterior només queda invariant amb un simetria vertical.

Aquest altre fris, en canvi, queda invariant amb els tres moviments.

Però a més dels tres moviments esmentats hem d'afegir un altre: la simetria amb lliscament. És una simetria horitzontal a la que després se li aplica una petita translació.