HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - CINQUENA SESSIÓ. DISSENY i CREACIÓ DE PRESENTACIONS MULTIMÈDIA.    
CURS TIC Endavant
Activitats d'aprenentatge basades en Multimèdia. Pràctica A
Però què és realment? Alguns autors (Jonassen, 1989; Ralston, 1991; Salinas, 1994) prefereixen el terme hipermèdia, és a dir, un hipertext que compte gràfics, só, animació, vídeo, etc.

Tot i que educativament parlant no és un terme nou, darrerament és molt emprat, tant pels experts com pels profans o nou vinguts al món de les TIC. I és que el fort avanç tecnològic experimentat els darrers anys ha permès millors i més sofisticats sistemes multimèdia.

Entendrem com a multimedia la integració de dos o més mitjans de comunicació que podran ésser manipulats o controlats per l'usuari.
Però quin és el seu valor didàctic?  
Quan el medi està en mans del professor/a o educador/a ( l'alumne/a no participa) parlarem d'una Presentació, ja que el destinatari no interactua directament amb l'activitat. Serà quan l'alumne/a hagi de decidir entre camins diferents dintre d'una activitat quan aquesta estarà dotada de interactivitat. (no confongueu el simple "clic" d'un ratolí amb interacció, es demanarà quelcom més per part de l'usuari per rebré aquesta qualificació)
Haurem de diferenciar entre Presentacions Multimèdia i Multimèdia interactiu.
En definitiva definirem com a multimèdia interactiu aquell en el que els mitjans audiovisuals i la informació textual convergeix en un sistema de diàleg entre l'aplicació i l'usuari. On la primera demandarà la pressa de decisions intel·ligent per part de l'usuari.
 
No ens enganyem tots dos sistemes són vàlids, educativament parlant, però haurem de demanar als multimèdia informatius quelcom més que omplir l'espai horari docent. Aquests haurien de dissenyar-se a partir d'uns mínims didàctics irrenunciables, per tal de poder desenvolupar activitats d'ensenyament aprenentatge útils i adients als usuaris. No caiguem en l'error. Tal i com diu el Dr. Jesús M. Salinas ( Universitat de les Illes Balears) "No és el mateix multimèdia educatiu amb característiques didàctiques que l'aprofitament educatiu dels multimèdia ( lúdics, informatius, etc..) "  
Quins avantatges didàctics ens pot aportar?  
  • Maximització de la motivació donada la gran atracció que experimenten les actuals generacions vers la imatge animada.
  • Adequació dels ritmes d'aprenentatge.
  • Resposta de immediata.
  • Feed-back continuat.
  • Flexibilitat d'utilització (treball individual o grupal segons l'activitat)
  • Distribució seqüencial de la informació.
  • Efectivitat de las formes de presentació: imatges reals, representacions gràfique de gran qualitat.
La utilització dels multimèdia potenciaran i complementaran les millors característiques de cada un dels medis emprats:
Disseny i creació de Presentacions multimèdia.    

A l'hora de desenvolupar aplicacions multimèdia podrem triar dos tipus d'eines:

Els llenguatges de programació i les Eines o Sistemes d'Autor

 
El llenguatges de programació i les Eines.  
Cal conèixer algun llenguatge d'alt nivell encara que avui en dia la majoria d'aquests estan orientats a la programació per objectes. D'aquesta manera els desenvolupadors d'aplicacions resolen primer els aspectes gràfics i després implementen el codi que la governarà.
Els llenguatges de programació és la manera professional de desenvolupar aplicacions multimèdia.
Sistemes d'Autor.  
Aquí el desenvolupador no cal que conegui cap llenguatge però si que li serà de gran utilitat tenir coneixements bàsics d'algorística i de pensament heurístic. El que sí serà necessari és el domini ampli del sistema d'autor emprat, per tal d'aconseguir la màxima potencialitat del programari.
Tot sistema d'Autor incorpora codi pre-programat de manera que la producció d'aplicacions multimèdia interactives és còmoda i ràpida. 
Si el que volem és desenvolupar una presentació multimèdia ( que no una aplicació) podrem fer servir programes com el Power Point de Microsoft o l'eina integrada a l'StarOffice.
Presentació de la informació en l'entorn Windows Microsoft PowerPoint.  

Presentació de la informació en l'entorn Windows. Microsoft PowerPoint
Carlos J. García-Alzórriz Pardo
cgarcia@pie.xtec.es
Juny de 1998

REF: M24
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in