Nou Alumnat. Nous recursos

Mediateca

Calculadora Novetats
Correu W.Q. Q.V. Blogs
Traductors Cercadors Diccionaris Corrector Web Professorat Web IES Portals Recomanats INICI

Espai Web que recopila materials matemàtics i recursos que poden ser d'utilitat per a treballar amb alumnat nouvingut.

 
 
Recull d'exercicis <Problemes><Geometria><Curiositats matemàtiques><Càlcul>
 

 

 

RECURSOS MATEMÀTICS: Zona Clic Primària Zona Clic Secundària Exercicis de reforç 1r ESO Act. JClic
BÀSIC: Operacions Figures planes S.m.d. Problemes
ÚTIL: Canvi d'unitats Acollida Vikipedia Apren Estadística