web de R.Ortega  
NOU Alumnat,Nous Recursos Matemà-TICs
cubo
Calculadora Recomanats Resum de la recerca
contacta amb Ricardo Ortega correu Web Quest Webquest QV Q.V. Blogs Blogs
  traductors cercadors diccionaris corrector LIC web professorat web IES nou INICI

Recursos

 

 

útil

 

 

Espai Web que recopila materials matemàtics i recursos que poden ser d'utilitat per a treballar amb alumnat nouvingut.

 
Exercicis Exercicis de Càlcul Exercicics de Geometria Exercicis de problemes Curiositats matemàtiques