Nou Alumnat. Nous recursos
Mediateca Calculadora Novetats
Correu W.Q. Q.V. Blogs
Traductors Cercadors Diccionaris Corrector Web Professorat Web IES Portals Recomanats INICI

Espai Web que recopila materials matemàtics i recursos que poden ser d'utilitat per a treballar amb alumnat nouvingut.

 
 
Recull d'exercicis <Problemes><Geometria><Curiositats matemàtiques><Càlcul>
 

 

 

Novetats:

 

NUMBERNUT

Juga i aplica els conceptes matemàtics. Nivell 1r i 2n ESO.

NUMBERNUT

Models de paper de poliedres 3D

de Guijs Korthals

Models de paper de poliedres 3D

Projecte curricular de l¡'àrea matemática.

de C.Alsina, J.M.Fortuny i J.Giménez

Bondiamates
Numberfile Numberfile
Les taules de multiplicar amb Battleship (Quia) Jugar i multiplica

Geometria (act.Clic)

 

Gonzalo Trueba Pérez

Geometria

Cibermatex(free)

 

54 videos per a 4t d'ESO i Batxillerat, amb explicacions pas a pas de manera senzilla ( en castellà ).

Cibermatex

Novetats

 

de Gerard Romo(TooMates matemàtiques per a la diversitat)

Toomates novetats

La formiga matemàtica

 

de Sebastià Capella

la formiga matemàtica

Recursos i materials per a l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

 

de EscolaOberta (Xtec)

Escola Oberta

 

 

RECURSOS MATEMÀTICS: Zona Clic Primària Zona Clic Secundària Exercicis de reforç 1r ESO Act. JClic
BÀSIC: Operacions Figures planes S.m.d. Problemes
ÚTIL: Canvi d'unitats Acollida Vikipedia Apren Estadística

  

 

 


link2