Nou Alumnat. Nous recursos
Resum recerca Calculadora Novetats
Correu W.Q. Q.V. Blogs
Traductors Cercadors Diccionaris Corrector Web Professorat Web IES Portals Recomanats INICI

Espai Web que recopila materials matemātics i recursos que poden ser d'utilitat per a treballar amb alumnat nouvingut.

 
 
Recull d'exercicis <Problemes><Geometria><Curiositats matemātiques><Cālcul>
 

 

 

Sistema mètric internacional:

 

Volumen i massa

Aprèn a cacular el volum i la massa tot jugant. Nivell 1r i 2n ESO

Volumen i massa

Sistema métrico decimal (zona Clic 1ª)

 

de José Luis Oliván Ramón

Sistema mètric decimal (de CEIP San Juan de la Peña, Jaca)

Sistema mètric decimal: longitud

Sistema mètric decimal: massa

Sistema mètric decimal: capacitat

Sistema mètric decimal: longitud-massa-capacitat

Generador de problemes de sist.mètric

 

de IES LA MALLOLA (Projecte Ad@)

smd (de IES LA MALLOLA.Projecte ad@)
Problemes de longitud. S.m.d. smd

 


link2

 

RECURSOS MATEMĀTICS: Zona Clic Primària Zona Clic Secundària Exercicis de reforį 1r ESO Generador d'exercicis
BĀSIC: Operacions Figures planes S.m.d. Problemes
ÚTIL: LIC Acollida.net Wikipedia Canvis d'unitats