FESTES IMATGES TEXTOS Aula Ordinària GRAELLES TIC I AREES JOCS ON LINE MULTIMÈDIA
P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t


Multitraductor Multitraductor

***Activitats per al principi del curs Horaris Coneixem l'escola? Index Web personal

Aquesta Programació està oberta a l'actualització dels continguts i incorporacions continuament. Va adreçada a tots els educadors que es plantegen la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació dintre del currículum escolar. Aquí trobaran QUÈ ENSENYAR?, COM i QUAN? Volem anar més enllà de les Propostes que es queden en el primer interrogant, doncs sabem que no tots els mestres tenen els coneixements necessaris per abarcar tant programari i tantes aplicacions. També volem que aquesta Secció serveixi per estalviar feina i que les activitats que aquí es plantegen siguin senzilles de seguir i pràctiques per desenvolupar-les a les seves aules. Aquesta tipologia d'activitats facilita la adequació personal a les pròpies necessitats de l'alumne i del professorat. Volem fer una crida a tots els companys i companyes que vulguin incorporar les seves experiències.***Apartats de la Programació:

Alfabetització Tecnològica Objectius a assolir en quant a les dresteces informàtiques pròpiament dites.
Edició i Tractament d'imatges Treball amb diferents aplicacions sobre l'ús, creació i modificació d'imatges.
Edició de Textos Creació de textos propis i manipulació de la informació escrita
Programari Educatiu Aprofitament dels Programes Educatius que arriben als Centres en CD-DVD
El món d'Internet Navegació, cerca d'informació, comunicació, correu electrònic

Programació per Cicles Educatius:1) La Programació es presenta determinant el conjunt d'activitats per als diferents nivells de cada Cicle Educatiu, omplint de contingut específic la graella anterior.
2) També hi ha una organització trimestral del conjunt d'activitats tal i com s'indica a continuació:

Nom Activitat
Cicle/Nivell
Nº Sessions
Àrees curriculars
Competències TIC
 
 
 
 

3) Cada activitat enllaça amb una pàgina on es desenvolupa el procediment detallat de la seva realització.

Links d'Interès per treballar on line:

-----