Verificació de capacitats perceptivo-motrius per a nens i nenes de _ a _ anys

NOM:_____________________________________________

Aquí trobareu unes taules que són força útils per conèixer les capacitats perceptivo - motrius del nostre alumnat. Especialment quan arribem a una nova escola.

Totes aquestes taules son una modificació de les originals, adaptades a la nostra pràctica docent. Les originals les podeu trobar a la col·lecció " Educación física escolar. Diseños y desarrollos curriculares". De Mª Luisa Bueno Moral, José Ignacio Manchón Ruiz i Pedro Moral Garcia. Ed. Gymnos.

Ens agradaria molt que si les poseu en pràctica ens féssiu arribar la vostra experiència, què hi afegiu, què suprimiu, què canvieu?, ...

 

Educació infantil

Cicle Inicial

Cicle Mig

Cicle Superior