Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
       
Les algues

Sota el nom d’algues ens en podem trobar organismes unicel·lulars o microscòpics i de pluricel.lars o macroscòpics. Lògicament ens quedarem amb les algues macroscòpiques.
Les algues són organismes fotosintètics que viuen a l’aigua, ja sigui dolça o salada. No tenen capacitat per controlar la pèrdua d’aigua i tampoc tenen teixits esquelètics que les mantinguin dretes; moltes vegades per aconseguir estar dretes presenten bosses d’algun gas (normalment nitrogen) que fan com de globus i les estiren cap amunt.

Encara que entenguem que són plantes, són molt més senzilles que les plantes terrestres. Organitzativament no tenen teixits, i encara que es puguin assemblar a les “nostres” plantes, les algues no tenen ni arrel, ni tija ni fulles en el sentit més estricte de les paraules, sinó unes estructures similars que reben els noms de rizoid, cauloid i fil.loid.

El rizoid acostuma a tenir com a única funció enganxar-se a un substrat, que pot ser una roca o la closca d’algun animal.

El cauloid i els fil.loids (de vegades molt difícils de distingir) poden ser laminars o cilíndrics (si el seu diàmetre és molt petit es parla de filamentosos), i presenten ramificacions, que poden ser dicotòmiques, alternes, oposades, verticilades, … El color pot variar en funció del pigment fotosintètic que tinguin: les que tenen més clorofil·la (clorofícies) viuen en aigua dolça i salada, a poca profunditat, en canvi les que tenen més xantofil.les i carotens (rodofícies i feofícies) acostumen a ser d’aigua salada i poden viure a més profunditat. Amb les que ens trobarem normalment són clorofícies.

Serà important en el seu estudi saber si són d’aigua dolça o salada, i mirar atentament les seves estructures per determinar forma, mida, color, ramificació i presencia d’estructures rellevants (bosses de gas, …) i fer un dibuix en detall del rizoid, cauloid i fil.loid
 

dibuix de Corallina Fucus vesiculosus Padina pavonia