Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
 
Els grans grups

Els tàxons més importants són:

Regne, Divisió, Classe, Ordre, Família, Gènere i Espècie

Els organismes que associem al nom de plantes pertanyen a 3 regnes, encara que majoritàriament són del regne vegetal. En la taula següent apareixen els grups de  plantes que podem trobar en el nostre entorn i la classificació que tindrem en compte quan les anem estudiant. En alguns casos ens quedarem a nivell de divisió, en altres ens interessa conèixer fins la família. De totes maneres la següent taula només inclou les categories que més ens interessen.
 

Regne
Divisió
Classe
Família
Algues (Protoctist)
Cloròfits o 
algues verdes
Rodòfits o 
algues vermelles
Feòfits o 
algues marrons
Fongs Eumicòfits
Ficomicets
Ascomicets
Basidiomicets
Vegetal
Molses o Briòfits
Falgueres o Pteridòfits
Espermatòfits
sub divisió Gimnospermes
Pinates
Pinàcies
Cupresàcies
Espermatòfits
sub divisió Angiospermes
Monocotiledònies
Gramínies
Liliàcies
Dicotiledònies
Crucíferes
Ericàcies
Fabàcies o papilionàcies
Fagàcies
Labiades
Papaveràcies
Rosàcies
Salicàcies
Ulmàcies