Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
       
Els fongs

Els fongs són un grup d’organismes que de sempre s’havien inclòs en el món dels vegetals, però que actualment es consideren com un regne independent per les seves peculiars característiques: no realitzen la fotosíntesis, molts no tenen cel·lulosa en la paret de les seves cèl·lules, la seva substància de reserva és el glicogen (substància típica dels animals) i es reprodueixen per espores. Les espores són cèl·lules reproductores envoltades d’unes capes que les permeten resistir condicions molt desfavorables de temperatura i humitat, però que quan les condicions són bones germinen i originen un nou individu.

Estan formats per filaments de cèl·lules anomenats hifes que formen unes trames més o menys complexes.  Quan arriba l’època de la reproducció formen cossos reproductors anomenats esporangis, on es formaran les espores. En el cas dels basidiomicets es formen uns cossos fructífers, els bolets, que són les estructures on es desenvolupen els esporangis.

Els fongs viuen sempre de matèria orgànica, ja sigui procedent d’organismes vius (fongs paràsits) o de restes d’organismes (fongs sapròfits). 

Els fongs sapròfits tenen un paper importantíssim en els ecosistemes, doncs juntament amb alguns bacteris formen el grup dels descomponedors, bàsics en el reciclatge de la matèria, ja que són els únics organismes capaços de degradar la cel·lulosa. Sense ells, en els boscos s’anirien acumulant les restes vegetals sense remei, i això impediria la reutilització dels elements minerals que hi ha a la fusta, branques, fulles i tota mena de restes vegetals.
 

Ficomicets
Ascomicets
Basidiomicets