Les nostres plantes
Com són
Els grans grups
     
Com s'estudien

La botànica és una ciència tant de camp com de laboratori, tant pràctica com teòrica, i a més te l’avantatge de que en general les plantes no es mouen gaire, en tot cas ens hem de desplaçar nosaltres. Pot ser que no tinguin flor, o fruit, o fins i tot no tinguin ni fulles, però allí estan.

A l'hora de fer-ne un estudi hem de seguir unes pautes més o menys estrictes que ens ajudaran en el nostre propòsit: