Les nostres plantes
Com s'estudien
Els grans grups
     
Com són

Els vegetals són organismes que acostumen a estar lligats a un substrat, que tenen la capacitat d’obtenir l’energia que necessiten per viure de la llum del sol i que s’alimenten de matèria inorgànica.

Aquestes característiques no les acompleixen totes les plantes de les que parlarem en aquesta web, doncs no totes són pròpiament vegetals. Les excepcions les trobem en els grups més simples: moltes algues unicel·lulars neden lliurement per l’aigua, els fongs són incapaços d’aprofitar la llum del sol i tampoc poden alimentar-se de matèria inorgànica.

Estructuralment també trobem diferències. Les cèl·lules que formen els diferents grups no tenen les mateixes característiques i els teixits no sempre hi són presents.

Per dins
Els vegetals estan formats per cèl·lules. Aquestes cèl·lules responen bàsicament a un model caracteritzat per una paret cel·lular externa, la membrana plasmàtica enganxada a la cara interior de la paret, i un citoplasma en el què destaquen els cloroplasts, orgànuls responsables de la fotosíntesi, a més d'altres orgànuls (mitocòndries, ribosomes, vacúols,...) i el nucli corresponent.

En la majoria de vegetals les cèl·lules s'organitzen en teixits, especialitzats cadascun en un paper propi.

Per fora
Externament els vegetals estan constituïts majoritàriament per una arrel, que les fixa a un substrat i n'obté aigua i elements minerals, una tija que constitueix l'eix principal de la planta i del que en surten les branques i les  fulles, superfícies dedicades a realitzar la fotosíntesi, encara que altres parts de la planta també la poden realitzar. 

En el cas de les angiospermes quan arriba l'època de la reproducció apareixen les flors, amb diferents característiques segons siguin gimnospermes o angiospermes. De les flors es formarà el fruit, dins del qual creixeran les llavors. 

Quan les llavors germinin es formarà una nova planta.