Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
 
La flor

La flor és l’òrgan reproductor de la planta (en les plantes que tenen flors, naturalment). Apareixen com brots que tenen un creixement limitat en els que surten les peces florals. En realitat totes les estructures que formen la flor deriven de fulles que s’han modificat.

 

Parts d'una flor
Tipus de flors
Inflorescències