Les nostres plantes Com són Com s'estudien Els grans grups
La flor
 
Parts d'una flor
   
 • El calze, format pels sèpals, que generalment són de color verd. És important a l’hora de fer la descripció determinar:
  • Quantitat 
  • Si estan lliures (dialisèpals) o estan soldats (sinsèpals)
    
 • La corol·la, formada pels pètals. Acostumen a ser de colors i constitueixen la part més “vistosa” de les flors. És important a l’hora de fer la descripció determinar:
  • Quantitat 
  • Si estan lliures (dialipètales) o estan soldats (sinpètales
    
 • Els estams, formats per un filament que acaba en un engruiximent on es forma el pol·len i que se’n diu antera. El conjunt dels estam forma l’Androceu. Són la part masculina de la flor. És important a l’hora de fer la descripció determinar:
  • Quantitat 
  • Els filaments poden estar lliures (poliadelf), tots soldats excepte 1 (dialidelf) o tots soldats (monoadelf)
  • També pot ser que els estams creixin sobre els pètals (epipètals)
    
 • Els carpels són les fulles on es formen els primordis seminals o òvuls. En les angiospermes es tanquen i formen els ovaris (cavitats on creixeran les llavors) que s’allarguen en un tub, l’estil, que acaba en un petit receptacle, l’estigma, on hauran d’anar a parar els grans de pol·len perquè es produeixi la fecundació. Cada carpel o conjunt de carpels soldats rep el nom de pistil  El conjunt dels carpels forma el Gineceu. Són la part femenina de la flor.
A més a més les flors poden presentar altres estructures com el receptacle (base en la que creixen les estructures anteriors), les bràctees (fulles modificades amb funció protectora) i el peduncle (petita branca que les uneix a la tija).
 
parts d'una flor