Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
       
L'arrel

L’arrel és l’òrgan que fixa la planta a un substrat. Creix en sentit oposat a la tija, normalment cap a la terra. La seva funció és fixar la planta al sòl i, per absorció, obtenir-ne aigua i elements minerals.

 

Parts de les arrels Tipus d'arrels Modificacions de les arrels