Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
 
Els fongs
 
Els Basidiomicets

Es caracteritzen pel tipus d’esporangi, diferent del dels casos anteriors, i que molts d’ells quan arriba l’època de la reproducció desenvolupen els cossos fructífers que coneixem com bolets

Els bolets estan formats per un peu o estípit i per un barret o píleu.

parts d'un bolet

El peu pot ser llis o presentar algunes estructures com una membrana (volva) a la base o un anell per la part superior. La seva forma pot variar.
tipus de peu dels bolets

El barret acostuma a ser arrodonit, encara que en alguns casos pot ser asimètric o excèntric, i de coloració variada. En la part inferior del barret és on es formaran els esporangis i pot tenir diversos aspectes: laminar, esponjós, llis, amb agulles. 
formes del barret dels bolets

La posició en la que es troba el peu enganxat al barret també és un punt a tenir en compte
posició del peu

 
Els bolets i l'home
Bolets comestibles
Bolets verinosos