Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
 
Les molses

Són els primers vegetals terrestres, encara que necessiten viure en llocs molt humits, doncs no poden controlar la pèrdua d’aigua.

El seu cicle reproductor es basa en 2 formes: el gametòfit, que viu sempre, i l’esporòfit, que només apareix en el moment de la reproducció i viu sobre el gametòfit
 

El gametòfit està format:
  • El rizoid, semblant a una arrel.
  • El caulidi, semblant a una tija. Pot tenir posició erecta o prostrada (ajaguda)
  • El fil.lidi, semblant a les fulles. També pot tenir formes diferents.
L’esporòfit creix en l’extrem dels caulidis i consta d’un filament o seda que acaba en una càpsula. Només es pot observar en època de reproducció i convé observar-ne la forma de la càpsula i la seva inclinació

Les molses poden ser:

parts d'una molsa
  • Acrocàrpiques, quan el caulidi és erecte, amb poques ramificacions i els esporòfits surten de la branca principal.
molsa acrocàrpica
  • Pleurocàrpiques, quan el caulidi és prostrat, presenta ramificacions d’angle molt obert i els esporòfits surten de les ramificacions. 
molsa pleurocàrpica