Les nostres plantes
Com són
Com s'estudien
Els grans grups
 
Les angiospermes

Representen el grup de plantes més abundant i que presenta més variació. Actualment són el grup dominant, si exceptuem les regions més fredes on predominen les gimnospermes. 

De mides molt variades, doncs podem passar de les llenties d’aigua que mesuren uns mil·límetres, fins les enormes seqüoies que poden fer desenes de metres.

Els carpels són tancats pel que es forma el pistil, que al madurar es transformarà en el fruit, dins del qual es troben les llavors. La flor és l’òrgan reproductor que les identifica, encara que no en totes les espècies assoleix la mateixa espectacularitat.

Es divideixen en dos grans grups: les monocotiledònies i les dicotiledònies.

Monocotiledònies

Es caracteritzen perquè la seva llavor està formada per una sola peça o cotilèdon. Com a trets morfològics característics tenen l’arrel fasciculada, la tija herbàcia i les fulles sèssils i de nerviació paral·lela. 

Les famílies que estudiarem són:


Dicotiledònies

El seu nom es deu a que la seva llavor està dividida en dos cotilèdons. Poden ser arbre, herbes o arbusts. L’arrel sol ser axonomorfa i les fulles presenten gran varietat de forma, generalment peciolades i amb nervadura pinnada o palmada. 
 

Les famílies que estudiarem són: