I3


Característiques:

- El text constitueix la part essencial del llibre.

- La il·lustració serveix únicament per fer més atractiu el llibre.

- La narració és més extensa, els temes més complexos i el llenguatge corrent i fàcilment accessible.

- Són llibres que poden interessar a nens i nenes entre deu i tretze anys.

- S'acostumen a identificar amb un gomet verd.

 

Ressenyes:

 
 
 
2006
 
 
2007