Escala del temps:
el dia de l'Univers

HoraTempsEsdeveniments
0 h.Big Bang

10-43 segon

10-34 segon

10-10 segon


3 minuts


300.000 anys1 Ma

100 Ma
Temperatura i densitat infinites. (Fa 13.700 Milions d'anys)

Temperatura 1032. Mur de Planck. Forces encara no diferenciades

Un plasma o sopa de partícules elementals: quarks, gluons,...

Els quarks s'agrupen formant nucleons: protons, neutrons.
Els primers moments  

Protons i neutrons s'agrupen formant els nuclis dels primers elements: heli, hidrogen

Els electrons orbiten nuclis creant el primers àtoms d'H i He. Desapereixen els electrons lliures: univers transparent (Matèria i radiació es desacoplen)

Gèrmens de les galàxies

Univers: espai vast, poc dens, sembrat de denses illes de galàxies
1 h.1.000 Ma
(fa 12.500 Ma)
Tot l'univers es refreda menys les estrelles, que augmenten per la contracció del seu propi pes; com petites big bangs. En el seu centre; nuclis de carboni i oxigen; s'engendren nuclis atòmics més pesants.
Les estrelles  
2 h.  
3 h.  
5 h.  
6 h.  
7 h. 4.000 Ma
(fa 10.000 Ma)
Formació de la Via Làctia
8 h.  
9 h.  
10 h.  
11 h.  
12 h.  
13 h.  
14 h.  
15 h.  
16 h. 9.500 Ma
(fa 4.500 Ma)
Formació dels Sistema Solar amb la Terra
17 h.  
18 h. 10.500 Ma
(fa 3.500 Ma)
Aparició de la vida bacteriana: procariotes
19 h.  
20 h.  
21 h.  
22 h.(fa 600 Ma)Vida pluricel·lular
23 h.(fa 500 Ma)
(fa 65 Ma)
Vertebrats (a les 23,10)
Primats (a les 23,59)

[Guia]   [Un Univers en expansió]   [El dia de la Terra i de la Vida]   [El dia dels Primats]