S'entén com a reproducció qualsevol procés biològic que provoqui un augment de la població (llevat de la immigració).
 
Figura 18.- Imatge d'una guepard amb les seves cries. Fotografia de Chris Johns, National Geographic.com

Alguns mecanismes de reproducció permeten complir amb una necessitat evolutiva com és la variabilitat genètica. L'intercanvi d'informació genètica entre dos individus, anomenat sexualitat, és el criteri utilitzat per diferenciar els dos grans grups de mecanismes de la reproducció: reproducció asexual i reproducció sexual.