3. Tagmes (1)


Els diferents segments que formen el cos dels artròpodes no es mantenen iguals sinó que s'agrupen i es diferencien formant regions del cos o tagmes. Els tagmes, per tant, estan formats per un conjunt de segments (en nombre variable) que habitualment s'han fusionat en diferents graus, i que mantenen els apèndixs amb funcions determinades.

La fusió dels segments que formen un determinat tagma pot arribar a ser total, de manera que externament desapareix tot rastre dels antics segments. Els apèndixs implicats poden patir modificacions més o menys importants segons la funció del tagma en qüestió.

En els diferents grups d'artròpodes el procés de tagmatització és diferent donant lloc a una gran diversitat d'estructures corporals:

Tagmes
Grups
Imatge
Subfilum
Prosoma - Opistosoma
Aranyes, opilions, escorpins, cassoles de les Moluques
Queliceromorfs
Cèfalon - Tòrax - Abdomen
Aranyes de mar (picnogònids)
Gnatosoma - Idiosoma (dividit en podosoma i opistosoma)
Àcars
Cèfalon - Pereon - Plèon
Cefalocàrides, Branquiòpodes, Ostràcodes, Tecostracis
Crustacis
Cefalosoma - Metasoma - Urosoma
Copèpodes
Cèfalon - Tronc
Remipedis, Pentastòmids
Cefalotòrax - Plèon
Malacostracis
Cap - Tronc
Centpeus i milpeus
Miriàpodes
Cap - Tòrax - Abdomen
La majoria d'insectes
Hexàpodes
 
Figura 10.- Tagmes dels grups més característics d'artròpodes

No obstant en tots ells es diferencia un tagma anterior o regió cefàlica format per la porció més anterior de l'animal (acron) més un nombre variable de metàmers consecutius.

Els segments que formen la regió cefàlica es fusionen totalment i els seus apèndixs es modifiquen i funcionalment es relacionen amb l'alimentació: quelícers (prènsils), mandíbules i maxil·les (mastegadors), etc. En aquest tagma també hi trobem les antenes (tàctils) presents en tots els grups d'artròpodes excepte en els Queliceromorfs.

Els tagmes que segueixen a la regió cefàlica són molt variables tant funcionalment com pel que fa al nombre de metàmers implicats.