Serveis de xarxa amb GNU/Linux---
Guia  Instruccions generals per seguir el curs
Mòdul  Un cop d'ull al món UNIX
Mòdul  Instal·lació Linux RedHat 6.2
Mòdul  Conceptes i comandes bàsiques
Mòdul 
Servei de pàgines web amb Apache
Mòdul  Servei accelerador web amb Squid
Mòdul  Servei de fitxers i impressores amb Samba
Mòdul  Eines de monitorització, administració i control
Projecte  Treball pràctic fi de curs
Disc 1 Disc 2

---
Jordi Bort i Marc Guri 1 d'octubre de 2002