Mòdul 7
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 1234

Introducció

Un cop vistes les primeres nocions sobre el sistema operatiu Linux i alguns dels serveis que podem donar a la xarxa del centre, acabarem el curs amb un resum de les estratègies d'accés i algunes eines addicionals que ens ajudaran a mantenir 'viu' el sistema.

Moltes vegades, quan succeix una incidència, no podem estar físicament 'al davant' del servidor, i això ens pot obligar a fer un desplaçament forçós o a intentar explicar 'per telèfon' a una tercera persona, que cal fer per resoldre l'incident.

En aquest mòdul coneixerem algunes eines bàsiques, com per exemple SSH o WebMin que ens ajudaran a administrar, controlar i monitoritzar l'estat del servidor, de forma remota, deslligant l'espai físic on hi ha el servidor del seu accés.
 

Accés remot al servidor

Quan les xarxes van començar a créixer, la filosofia UNIX estàndard ja va preveure un recull de tècniques per poder accedir al nucli del servidor, enviar o rebre fitxers, etc, de forma remota, estalviant a l'administrador el fet d'estar físicament davant la màquina.

D'aquestes eines les més conegudes (gràcies a Internet) són el servei Telnet i FTP, que permeten, respectivament, accés al treball mitjançant la línia de comandes contra el servidor i la tramesa o recepció de fitxers del sistema. 

Actualment encara s'utilitzen, i qualsevol estació porta implementats els clients per a treballar-hi. Des d'una màquina Windows, poden obrir-se sessions Telnet o FTP utilitzant programari 'extern' o amb els que ja inclou per defecte.
 

La seguretat fa evolucionar el tipus de connexió

Les necessitats de seguretat en els sitemes ha fet desanconsellable utilitzar els serveis 'clàssics' sobre xarxes alienes, per exemple Internet, doncs totes les dades de la sessió, incloent l'usuari i la contrasenya, s'envien 'en text pla', essent fàcilment capturables.

L'evolució 'natural' del servei de Telnet (i de l'FTP) ha estat l'eina SSH, permetent fer connexions remotes al servidor sobre qualsevol xarxa TCP/IP amb tota la informació de la sessió totalment 'xifrada', essent força difícil poder aconseguir qualsevol dada legible.

Així doncs, dins la xarxa local, si es considera 'segura', pot habilitar-se el servei Telnet, facilitant a l'administrador un accés al servidor des de qualsevol equip connectat a la xarxa, sense cap programari 'extra'.

En cas de voler 'obrir' aquest accés des d'Internet, la millor opció seran les eines SSH, que caldrà instal·lar en el nucli 'servidor' i també en cadascun dels 'clients' (Windows o no) des d'on es vulgui utilitzar.
 

Webmin, una eina que facilita l'administració des de qualsevol navegador Web

El treball en 'línia de comandes' és, per a la gran majoria, una mica 'dur', acostumats a treballar des de fa ja molt de temps amb terminals totalment gràfics per a fer qualsevol cosa.

Un conjunt d'usuaris d'Internet han creat (de fet encara ho estan fent, millorant-lo versió rera versió) una interfície Web per administrar el nostre servidor, Webmin (http://www.webmin.com).

Aquesta interfície, gràcies a que qualsevol equip connectat a una xarxa TCP/IP disposa actualment d'un navegador totalment gràfic, fa possible l'administració i control del servidor des de qualsevol punt de la xarxa local.

De fet, si es veu necessari, l'accés a aquesta eina es pot fer extensiu a la xarxa Internet... de manera que serà difícil escapar de les nostres 'obligacions' adquirides per molt que ens amaguem.
 

Recull d'eines recomanables

Dins aquest mòdul també farem un resum d'altres qüestions importants tenint en compte que el nostre equip comença a donar 'serveis' i ha costat les seves hores aixecar-lo fins aquí. 

Si els usuaris comencen a tenir els seus fitxers de treball dins aquest equip, és molt aconsellable poder-los oferir un servei de còpies de recolzament, desant-les encara que sigui dins un altre espai del mateix servidor, per si algú n'esborra o malmet accidentalment algun d'ells. 

També farem notar que cal garantir el subministrament d'alimentació al servidor. Tots els sistemes UNIX són molt sensibles a les aturades 'indesitjades'. Tal com es van concebre, poden estar funcionant mesos sense haver-los d'aturar.