I.     INTRODUCCIÓ

 

A) POESIA

 

http://www.grec.cat/cgibin/interrog.pgm?FRASE=poesia&USUARI=xtec01&SESSIO=0006649455&corpus+textual.x=52&corpus+textual.y=9 http://ca.wikibooks.org/wiki/Guia_de_Literatura/Els_g%C3%A8neres_literaris#Poesia

 

B) EL GÈNERE POÈTIC

 

Mètrica:

http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/metrica.htm

http://www.xtec.net/~aribas4/literatura/metrica.htm

 

C) LITERATURA CATALANA

 

http://cultura.gencat.net/ilc/literaturacatalana800/index.html

http://www.grec.cat/cgibin/heccl2.pgm?USUARI=xtec01&SESSIO=0006656514&NDCHEC=0224771&PGMORI=A http://www.xtec.es/recursos/catala/literatura.htm

 

Webs dels poetes:

 

http://www.escriptors.cat/autors.php

http://www.uoc.edu/lletra/noms.html

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/

http://www.xtec.net/~malons22/personal/biografies1833-1931.htm

http://www.xtec.cat/~jducros/clobrescat1.html

http://www.viulapoesia.com/home.php?tipus=1&subtipus=2

http://www.auques.cat/

http://www.xtec.es/centres/a8046864/Menu/Departaments/cata/poemesbat05.htm (Conté els textos dels poemes)

 

 


 

II.   POETES — POEMES

1.    L’edat mitjana: Dels trobadors a Ausiàs March

 

Poetes

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Guillem de Berguedà:

1

 

 

“Cançoneta leu e plana”

http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/berguedavida.htm#obra

 

http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/

http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/berguedavida.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guillem_de_Bergued%C3%A0

http://usuarios.lycos.es/allagostera/trobadors/bergueda.htm

http://www.fonollet.net/guillem.htm

http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/62693

http://onanar.cat/archives/2007/06/les_trobadories_den_guillem_de_bergueda.html

 

Cerverí de Girona:

2

 

 

 

“No el prenatz lo fals marit...”

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/cerveri.htm

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cerver%C3%AD_de_Girona

http://narpan.net/cerveri.htm

http://usuarios.lycos.es/allagostera/trobadors/cerveri.htm

 

Ramon Llull:

3

 

 

 

“A vós, dona Verge Santa Maria...”

http://quisestlullus.narpan.net/77_evast.html 

 

http://www.escriptors.cat/autors/rllull/index.html

http://www.uoc.edu/lletra/noms/rllull/

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull

http://quisestlullus.narpan.net/

http://www.xtec.net/~jquintan/llull98/llullcat.htm

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=llull

 

Ausiàs March:

4

 

Poema LXXXI (“Així com cell qui es veu prop de la mort...”)

http://www.arrakis.es/~dmrq/ausias/LXXXI.htm http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/march.htm

http://www.escriptors.cat/autors/amarch/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/amarch/index.html

http://www.xtec.es/ausias/

http://www.xtec.es/~lrius1/march/contenidor.htm

http://www.arrakis.es/~dmrq/ausias/

Base de dades: http://orbita.bib.ub.es/llull/

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=march

5

Poema XIII (“Colguen les gents amb alegria festes...”)

http://www.arrakis.es/~dmrq/ausias/XIII.htm http://www.xtec.es/~lrius1/march/contenidor.htm

Anselm Turmeda:

6

 

“Elogi dels diners”

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/poemes-solts/turmeda.html

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/poemes-solts/turmeda.html  http://ca.wikipedia.org/wiki/Anselm_Turmeda http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12477399873425062265679/p0000001.htm http://www.conselldemallorca.es/mallorca/illustres/ilustres.php?lang=ca&select=MALLORQUINS&id=1 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/turmeda.htm

Jordi de Sant Jordi:

7

 

“Desert d’amics, de béns e de senyor”

 

http://www.escriptors.cat/autors/jdsjordi/index.html

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_de_Sant_Jordi

Joan Roís de Corella:

8

“La balada de la garsa i l’esmerla”

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/corella.htm 

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/corella_bio.htm

 

  1. Del segle XVI al XVIII

 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Francesc Vicent Garcia

9

 

 

 

 

 “A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil”

http://vallfogona.usuaris.net/  (busqueu a l’índex “Sonets”)

 

http://www.escriptors.cat/autors/garciafv/  http://vallfogona.usuaris.net/ 

Rondalles: http://vallfogona.usuaris.net/contes.htm http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/vallfogona/vallfogona.html  http://www.lletres.net/pla/rvallfogona.html http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=1007620&portal=10 http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Vicent_Garcia_i_Torres

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=garcia

 

Anònim

10

 

 

 

“A la vora de la mar” (cançó popular).

(A internet apareix com “El mariner”)

http://www.tintincat.com/tintin/curiositats/musicacat.htm

Partitura: http://www.xtec.cat/rtee/europa/090es/partitura.htm

http://www.xtec.es/rtee/europa/090es/index.htm a http://www.xtec.es/rtee/europa/es.htm

http://ca.wikisource.org/wiki/El_mariner

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crest2.htm

 

 

 

  1. El segle XIX: Del Romanticisme al Modernisme

 

http://www.xtec.net/~malons22/personal/   

http://www.hudaweb.com/movlit//index.php

http://www.auques.cat/auques.php?auca=renaix

 

 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Bonaventura Carles Aribau:

11

“La pàtria”

 

http://www.xtec.net/~jrovira6/isabel21/oda.htm http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/aribau.htm  http://personales.ya.com/muntanya/textos/odapatria.htm http://www.orfeodesants.com/historia/oda_a_la_patria.asp

 

http://www.uoc.edu/lletra/noms/bcaribau/index.html  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/67927399873470562265679/p0000001.htm#I_0_ http://ca.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Carles_Aribau

Teodor Llorente:

12

“Vora el barranc dels algadins”

de Nou llibret de versos (1909).

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/poemessoltsabansXX/llorenteteodor.html

http://ca.wikipedia.org/wiki/Teodor_Llorente  Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=llorente

Jacint Verdaguer:

13

 

“Els dos campanars”, de Canigó (1885).

http://www.webpersonal.net/nova/verdaguer/marcs.htm (Busqueu a “Textos-Poesia”)

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24671175102137940700080/index.htm/ (text íntegre Canigó) http://www.folgueroles.com/verdaguer/index1.html

http://www.escriptors.cat/autors/verdaguerj/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/jverdaguer/index.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html  http://www.webpersonal.net/nova/verdaguer/marcs.htm http://www.webpersonal.net/nova/verdaguer/segells.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Jacint_Verdaguer_i_Santal%C3%B3 http://www.xtec.es/~jducros/Jacint%20Verdaguer.html http://www.folgueroles.com/verdaguer/index1.html

http://www.xtec.cat/crp-rubi/full/verdaguer/propostes.html

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=verdaguer

14

 

 

“Vora la mar”,

de Flors del calvari (1895).

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html (busqueu a “Poemes”)

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/verdaguer.htm#Vora%20la%20mar

Miquel Costa i Llobera:

15

 

 

“El pi de Formentor”

de Poesies (1885),

edició de 1907.

http://www.astrogea.org/asteroides/nuredduna/Costa%20_i_Llobera_c.htm http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/costaill.htm http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/costa.htm#Lo%20pi%20de%20Formentor

 

http://www.escriptors.cat/autors/costam/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/mcostaillobera/index.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html http://www.joanducros.net/corpus/Miquel%20Costa%20i%20Llobera.html http://www.hudaweb.com/movlit//autor.php?autor=45 http://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Costa_i_Llobera

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=costa 

 

Joan Maragall:

16

 

“La vaca cega”,

de Poesies (1895).

http://www.gaudiallgaudi.com/CL004%20Maragall%20b%20texts1.htm#La%20vaca%20cega http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/maragall.htm#La%20vaca%20cega

http://www.escriptors.cat/autors/maragallj/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/jmaragall/index.html http://www.gaudiallgaudi.com/CL004%20Maragall%20a.htm http://www.joanducros.net/corpus/Joan%20Maragall.html http://www.lluisvives.com/bib_autor/maragall/

Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=maragall

17

 

“Oda a Espanya”,

de Visions i cants (1900).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/maragall.htm#Oda%20a%20Espanya

Joan Alcover:

18

 

La Balanguera,

de Cap al tard (1909).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/alcover.htm

 

http://www.escriptors.cat/autors/alcoverj/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/jalcover/index.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Alcover_i_Maspons

Auca:

http://www.auques.cat/auques.php?auca=alcover

 

 


 

  1. El segle XX

 

http://www.xtec.net/~malons22/personal/

http://www.hudaweb.com/movlit//index.php

http://www.xtec.es/~malons22/personal/fragments.htm

 

 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Josep Carner:

19

 

 

“Cançoneta incerta” d’El cor quiet (1925), edició de Poesia (1957).

 

http://www.escriptors.cat/autors/carnerj/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/jcarner/index.html http://www.xtec.es/~jducros/Josep%20Carner.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/carner/

http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Carner http://www.uoc.edu/humfil/1939/subirana2.html http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/josep_carner/

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=carner

20

“Bèlgica”, de Llunyania (1952), edició de Poesia (1957).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/carner.htm

Maria Antònia Salvà:

21

 

 

“L’encís que fuig”,

d’ Espigues en flor (1926).

 

http://www.escriptors.cat/autors/salvama/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/masalva/index.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Ant%C3%B2nia_Salv%C3%A0

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/poemes-solts/salva.html http://www.ub.es/cdona/Bellesa/JULIA.pdf

Josep Maria Junoy:

22

 

 

“Oda a Guynemer”,

de Poemes i cal·ligrames (1920).

http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=6&idpoema=324  (conté propostes didàctiques)

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Junoy_i_Muns http://www.viulapoesia.com/pagina_7.php?tipus=1&subtipus=1&itinerari=6&idpoema=324 http://www.lavenc.com/index.php/cat/revistes/l_avenc/19/dossier/a_l_entorn_de_l_obra_poetica_de_josep_maria_junoy http://www.xtec.es/~lrius1/salvat/contextbaix.htm http://www.xtec.es/~malons22/personal/biografies1833-1931.htm#junoy http://www.xtec.es/~malons22/personal/fragments.htm

 

 


 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Joan

Salvat-Papasseit:

 

23

 

 

“Tot l’enyor de demà”, de L’irradiador del port i les gavines(1921).

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/papasseit/irradiador.html

Escolteu la versió cantada d’Ovidi Montllor .

http://www.escriptors.cat/autors/salvatpapasseitj/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/jsalvatpapas seit/index.html  http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/papasseit/index.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Salvat-Papasseit http://www.xtec.es/~lrius1/salvat/contenidor.htm http://www.joanducros.net/corpus/Joan%20Salvat-Papasseit.html http://www.xtec.es/~rsalvo/articles/salvat.htm http://www.tvcatalunya.com/aleph/2001/salvat/index.htm 

Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=salvat

24

 

 

“Com sé que es besa”, d’El poema de la rosa als llavis(1923).

 

Josep Maria de Sagarra:

25

 

 

 

“Vinyes verdes vora el mar”,

de Cançons de rem i de vela(1923)

http://www.escriptors.cat/autors/sagarrajm/pagina.php?id_text=2734

http://www.escriptors.cat/autors/sagarrajm/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/jmdesagarra/index.html  http://www.xtec.es/~jducros/Josep%20Maria%20de%20Sagarra.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_de_Sagarra  http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/sagarra/sagarra.html

Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=sagarra

26

 

 

“Aigua-marina”, d’Àncores i estrelles (1936).

 

Carles Riba:

27

 

 

 

“Que jo no sigui més com un ocell tot sol...” , d’Estances (llibre segon) (1930).

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/riba/estances.html (Poema 8)

http://www.escriptors.cat/autors/ribac/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/criba/index.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/riba/riba.html  http://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Riba_i_Bracons http://www.ictisp.com/~ge382930/Riba.html

Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=riba

28

 

 

 

“Súnion, t’evocaré de lluny...”,

d’Elegies de Bierville (1943).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/riba.htm#Elegia%20II

Clementina Arderiu:

29

 

“El pendís”,

de L’alta llibertat (1920).

http://www.xtec.net/iesbellulla/Menu/Departaments/cata/lectures/l29.htm

 

http://www.escriptors.cat/autors/arderiuc/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/carderiu/index.html http://www.joanducros.net/corpus/Clementina%20Arderiu.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/arderiu/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Clementina_Arderiu

 

Rosa Leveroni:

30

 

 

 

“Elegies de la represa, VI”,

de Presència i record (1952).

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/poemessolts2/leveroni.html

 

http://www.escriptors.cat/autors/leveronir/  http://www.joanducros.net/corpus/Rosa%20Leveroni.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/poemessolts2/leveroni.html http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/leveroni.htm

 

Bartomeu

Rosselló-Pòrcel:

31

 

 

“A Mallorca durant la guerra civil”,

d’Imitació del foc(1938).

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/foc.html

Contenen lectura del poema: http://desons.blogspot.com/2006/11/veus-i-poemes-10-rossell-prcel.html http://amicsarbres.blogspot.com/2006/03/bartomeu-rossell-prcel.html

 

http://www.escriptors.cat/autors/rosselloporcelb/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/brosselloporcel/index.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/rossello-porcel/rporcel.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Rossell%C3%B3-P%C3%B2rcel

 

Màrius Torres:

32

 

“La ciutat llunyana”,

de Poesies (1947).

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/torres/llunyana.html

 

http://www.escriptors.cat/autors/torresm/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/mtorres/index.html http://pv2.sbd.udl.es/vLlibres/webmarius/index_1024.asp http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/torres/mtorres.html http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0rius_Torres http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/torres.htm http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/marius_torres/

 

Agustí Bartra:

33

 

 

 

 

“Oda a Catalunya des dels tròpics”

de L’arbre de foc (1946), edició d’Obra poètica completa (1971).

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12371396448011522976624/p0000001.htm#I_1_

http://www.escriptors.cat/autors/bartraa/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/abartra/index.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html http://www.joanducros.net/corpus/Agusti%20Bartra.html  http://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Bartra_i_Lleonart http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/bartra.htm

J. V. Foix:

34

 

 

“Sol, i de dol, i amb vetusta gonella...”,

de Sol, i de dol (1947).

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/foix/sol.html

http://www.escriptors.cat/autors/foixjv/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/jvfoix/index.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/foix/foix.html http://www.joanducros.net/corpus/JV%20Foix.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Vicen%C3%A7_Foix

35

“És quan dormo que hi veig clar” ,

d’On he deixat les claus... (1953).

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/foix/claus.html

 


 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Salvador Espriu:

36

 

 

 

“Cançó del matí encalmat”,

d’El caminant i el mur (1954).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/espriu.htm#Cançó%20del%20matí%20encalmat

http://www.escriptors.cat/autors/esprius/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/sespriu/index.html http://www.xtec.es/~jducros/Salvador%20Espriu.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Espriu_i_Castell%C3%B3 http://ific.uv.es/rei/Rincon_de_autor/biografia_salvador.htm http://www.tvcatalunya.com/elmeuavi/espriu/capitulo.htm http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/poemes-solts/espriu.html

Auca: http://www.auques.cat/textos.php?auca=espriu

37

 

 

 

“Assaig de càntic en el temple”,

d’El caminant i el mur (1954).

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/espriu.htm#Assaig%20de%20càntic

Pere Quart:

38

 

“Corrandes d’exili”,

de Saló de tardor (1947).

http://www.uoc.edu/lletra/especials/folch/oliver.htm

http://www.mallorcaweb.com/magteatre/quart/poemes.html#Sal%F3+de+tardor

http://www.escriptors.cat/autors/oliverj/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/joliver/index.html  http://www.mallorcaweb.com/magteatre/quart/index.html http://www.xtec.net/recursos/catala/joliver/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Oliver_i_Sallar%C3%A8s http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Oliver.html http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/bestiari/index.htm

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=oliver

39

 

 

“Vacances pagades”, de Vacances pagades (1961).

 

Joan Vinyoli:

40

 

“Les boies”,

de Cercles (1979).

 

 

http://www.escriptors.cat/autors/vinyolij/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/jvinyoli/index.html

http://joanvinyoli.udl.cat/ http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Vinyoli.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/vinyoli/vinyolijoan.html http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/vinyoli.htm http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/vinyoli/ventdaram.html

 

Gabriel Ferrater:

41

 

 

“Floral”,

de Da nuces pueris (1960).

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/ferrater/danuces.html

http://www.escriptors.cat/autors/ferraterg/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/gferrater/index.html http://www.xtec.cat/~jducros/Gabriel%20Ferrater.html http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/gabriel_ferrater/

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Ferrater http://campus.uab.es/~2045259/ferrater.htm

42

 

 

“Cambra de la tardor”, de Da nuces pueris (1960).

 

 


 

Poetes

 

Poemes

Webs-Poemes

Webs-Autors

Joan Brossa:

43

 

 

“Poema”,

de Poemes visuals (1975).

http://www.joanbrossa.org/obra/brossa_obra_poesia_visual.htm

http://www.joanbrossa.org/ http://www.escriptors.cat/autors/brossaj/index.html http://www.uoc.edu/lletra/noms/jbrossa/index.html http://www.uoc.edu/lletra/especial/brossa/ http://www.fundacio-joan-brossa.org/cat/inici.html http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/brossa/ http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Brossa http://www.uoc.es/jocs/brossa/

44

 

“Eco”,

de Rua de llibres (1980).

http://www.joanbrossa.org/obra/poemes/eco.htm

Vicent

Andrés Estellés:

45

 

 

“Els amants”,

de Llibre de meravelles (1971).

http://www.viulapoesia.com/pagina_2.php?tipus=1&subtipus=2&itinerari=8&idpoema=565 (conté propostes didàctiques)

 

http://www.escriptors.cat/autors/andresv/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/vaestelles/index.html  http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/index.html http://www.xtec.cat/~jducros/Vicent%20Andres%20Estelles.html http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/vicent_andres_estelles/

 

Miquel Martí i Pol:

46

 

“L’Elionor”,

de La fàbrica (1972).

http://www.martiipol.com/martipol_anto_cat.html http://www.mallorcaweb.com/magteatre/martipol/poemes.html

 

http://www.martiipol.com/martipol_cat.html http://www.escriptors.cat/autors/martipolm/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/mmartiipol/index.html http://www.xtec.net/recursos/catala/mmpol/ http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/miquel_marti_pol/ http://www.mallorcaweb.com/magteatre/martipol/index.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Mart%C3%AD_i_Pol

Auca: http://www.auques.cat/auques.php?auca=pol

 

Maria Mercè Marçal:

47

 

“Brida”,

de Bruixa de dol (1979).

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/marcal/bruixa.html

 

http://www.escriptors.cat/autors/marcalmm/ http://www.uoc.edu/lletra/noms/mmmarcal/index.html http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/marcal/index.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Merc%C3%A8_Mar%C3%A7al http://www.barcelonareview.com/46/c_mmm.htm http://www.pencatala.cat/comites/comite_descriptores/homenatge_a_mariamerce_marcal.php