Prepara una exposició!
 
 

Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin l'episodi que has estudiat. Et pot servir el guió següent:

 • resum de l'episodi:
  • Lligams entre els personatges que intervenen en el relat;
  • La seducció de Júpiter: conseqüències per a Antíope.
  • Els fills de Júpiter i Antíope: episodis en què intervenen.
 • El sàtir a la mitologia clàssica: Trets físics i de personalitat que el caracteritzen. Pervivència d'aquesta icona.
 • Lectura del poema de Josep Carner:
  • Explica als companys el significat dels passatges que no es puguin entendre en una primera audició del poema.
 • Anàlisi de les obres plàstiques que t'hagin resultat més interessants. Mira de triar les que permetin mostrar les possibles interpretacions del mite. No oblidis d'explicar algunes dades sobre l'autor, l'època en què va ser elaborada i els trets bàsics de la composició...
 • Conclusions: Per què creus que aquest mite ha resultat tan evocador al llarg de la història de l'art?
 
 
 
 

Vols llegir més? La migdiada d'un faune, de Mallarmé

Stephane Mallarmé (França, 1842-1898) va ser un poeta simbolista que va exercir una gran influència en les arts d'avantguarda que es van produir durant la primera meitat del segle XX. Una de les seves composicions més conegudes va ser la migdiada d'un faune (1876), que va inspirar Claude Débussy a elaborar la coneguda peça musical amb el mateix nom.

Et proposem que llegeixis la traducció que d'aquest poema va fer M. Villangómez, o bé la seva versió original.

 • Quins elements del poema ens recorden el faune/sàtir de la mitologia clàssica, segons el que has llegit?

 • Quines actituds i quins sentiments del faune no responen a la imatge que ens han donat els mites d'aquest personatge?
 
 
 
Zeus i Antíope, segons Apol·lodor
Antíope a les arts
Carner i el faune romàntic
Què és un sàtir?
Vols llegir més?
Prepara una exposició!