Prepara una exposició!
Amb totes les dades treballades, pots preparar una exposició, perquè els teus companys coneguin l'episodi que has estudiat. Potser et pot servir el guió següent:
 
  • resum de l'episodi (la seducció de Júpiter, les investigacions d'Hera, el destí d'Io, el final d'Argos...).
  • Selecció i lectura del versos del text d'Ovidi, que creus que han inspirat l'escena pintada per Pieter Lastman.
  • Anàlisi del quadre.
  • Conclusions:
    • Ovidi ha esdevingut una font d'inspiració per a la majoria dels artistes que han volgut il·lustrar episodis de la mitologia clàssica, gràcies a la plasticitat del seu llenguatge. Així, a mesura que es llegeix qualsevol relat, es pot visualitzar les diferents escenes que es van succeint. ¿Ho has pogut comprovar amb la lectura d'aquest episodi i el quadre que has analitzat? Si és així, argumenta-ho.

     

    • Sensualitat i ironia al relat de Júpiter i Io: exposa als companys les teves conclusions.
  Nota: Per a una exposició més completa, convé que coneguis uns trets bàsics d'Ovidi i de les Metamorfosis, així com del pintor Pieter Lastman i del moment històric i artístic que va viure.
 
Io i Zeus, segons Ovidi
Mirem el quadre!
Prepara una exposició!