Índex:
 
 
 
La pluja àcida
 
   
La pluja àcida: una amenaça per a la vida
 
 
 • La pluja és molt important per a la vida al nostre planeta. Tots els éssers vius necessiten aigua per viure, fins i tot nosaltres i els conreus que fem créixer.
La pluja àcida amenaça la salut de tots els éssers vius. Cal actuar ràpidament per aturar la contaminació àcida.
 • Però ara la pluja que ens dóna la vida s'enverina dia a dia per la contaminació de l'aire. Aquesta pol·lució prové principalment dels combustibles que cremen els vehicles, les calefaccions de les cases, les fàbriques i les centrals energètiques. Determinades substàncies contaminants, com el diòxid de sofre i els òxids de nitrogen, es combinen amb la humitat de l'atmosfera i formen àcids que cauen amb la pluja. Aquesta pluja contaminada amenaça la salut de les persones, destrueix la vida dels estanys, llacs i rius, perjudica els arbres i en causa la mort, i afecta els edificis. És el que anomenem pluja àcida.
 • Només podrem aturar la pluja àcida si fem que les nostres cases, fàbriques i centrals elèctriques siguin més netes, si millorem els nostres cotxes per tal que contaminin poc i els utilitzem menys. Cal actuar ràpidament. El problema de la pluja àcida és cada vegada més greu.
 
   
Com es forma la pluja àcida?
 
 
 • La pluja àcida és una precipitació aquosa que conté en dissolució els àcids sulfúric i nítric produïts per la combinació dels òxids de sofre (SO2) i òxids de nitrogen (NO, NO2) amb els vapor d'aigua atmosfèric. Una pluja es considera àcida si el seu pH és inferior a 5,6.
 • El diòxid de sofre (SO2) s'origina per combustions de carbons o petrolis i els seus derivats, que contenen sofre com a impuresa.
 • Els òxids de nitrogen (NO, NO2) s'originen en els processos de combustió a elevades temperatures (superiors a 1000 ºC), en motors de combustió (principalment els dièsel). Els fertilitzants utilitzats per adobar els camps també contribueixen a incrementar els òxids de nitrogen en l'atmosfera.
 • Malgrat els seu nom, la pluja àcida no sempre es presenta en forma d'aigua. A vegades cau en forma de neu. D'altra banda, els elements químics que es combinen per produir la pluja àcida també poden prendre la forma d'una pols seca i invisible que cau localment i és igualment perjudicial per al medi ambient.
Mecanisme simplificat de la formació de la pluja àcida
 
   
Efectes de la pluja àcida
 
 
 • Les pluges àcides tenen efectes perjudicials sobre la vegetació, els llacs i rius, la salut de persones i animals i sobre els edificis i monuments.
 • Un problema mundial: molt sovint la pluja àcida es desplaça de la zona on es forma a d'altres àrees. Les xemeneies altes, construïdes per assegurar que la contaminació de les indústries no afecti les ciutats de la rodalia, enlairen la contaminació cap a l'atmosfera. Quan pren contacte amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, forma àcids, que s'incorporen als núvols. El vent transporta els núvols, sovint molt lluny d'allà on es van formar. Finalment, els àcids cauen amb la pluja generalment dos o tres dies després. Per exemple, les zones industrials de la Gran Bretanya causen pluges àcides a Escandinàvia. Altres vegades, la contaminació genera pluja àcida que cau a prop de la zona on es va produir. Es el cas de Escòcia, que pateix la pluja àcida que produeixen les fàbriques d'Anglaterra.
 • Els danys als arbres i al sòl: els efectes de la pluja àcida en la vegetació han estat estudiats en àmplies zones del nord d'Europa i d'Amèrica del Nord. Els efectes comprovats han estat la corrosió de les fulles i una reducció general del creixement dels arbres, que pot acabar amb la seva mort. Els diòxid de sofre de la pluja àcida obstrueix els petits porus de les fulles a través dels quals les plantes prenen el CO2 que les plantes necessiten per viure. D'altra banda, la pluja àcida altera les substàncies que componen el sòl i els arbres que hi creixen són menys resistents a condicions desfavorables com el gebre, la sequera, els virus, els fongs i les plagues d'insectes.
 • Els llacs morts: la pluja àcida té efectes dramàtics sobre la vida a l'aigua, quan cau directament sobre els llacs o hi arriba des dels turons pels rius i les torrenteres. La pluja àcida produeix l'acidificació de les aigües dels llacs i embassaments. Els àcids provoquen la mort de la majoria dels animals i plantes aquàtics i fan que les aigües no siguin potables.
 • La destrucció dels edificis i les estàtues: quan la pluja àcida entra en contacte amb els materials utilitzats en els edificis, estàtues, pintures i altres objectes, els pot deteriorar i arribar a destruir-los. Lenta, però segura, la pluja àcida els corroirà i les conseqüències poden ser molt greus. Els materials de construcció s'erosionen, la pedra calcària es desfà, els metalls es rovellen, el color de les pintures es fa malbé, el cuiro es debilita i en la superfície del vidre es forma una capa dura.
 • Respirem àcid: la pluja àcida, i altres tipus de contaminants que l'acompanyen (neu àcida, boira àcida, deposicions sòlides de partícules i ozó de superfície) ataquen de la mateixa manera els éssers humans i l'entorn natural. La inhalació de l'àcid procedent de la boira àcida pot provocar problemes respiratoris, perquè la humitat dels pulmons pot convertir el SO2 en àcid sulfúric. A més la pluja àcida pot contaminar amb alumini els dipòsits d'aigua. Les anàlisis semblen indicar que l'alumini pot ser una de les causes de la síndrome d'Alzheimer. A més altres contaminants que acompanyen la pluja àcida, com ara les partícules negres produïdes pels vehicles dièsel, provoquen càncer.
 
La contaminació àcida no és un problema local, es tracta d'un problema global. La major part de les substàncies químiques que produeixen la pluja àcida es generen a les zones molt industrialitzades, però el vent s'encarrega de transportar els núvols àcids a tot arreu.
 
Els arbres afectats per la pluja àcida perden les fulles, redueixen el seu creixement, es debiliten i molts d'ells acaben morint.
 
Els llacs fortament contaminats per la pluja àcida sovint semblen clars i nets. Desgraciadament, les seves aigües semblen clares perquè es troben virtualment buides de vida.
 
Edificis i estàtues famosos es desintegren lentament a causa de la pluja àcida.
 
En determinats indrets, on la contaminació per pluja àcida és molt elevada, les persones han de portar màscares de protecció. La pluja àcida, i altres tipus de contaminació que l'acompanyen, podem provocar diverses malalties als éssers humans: problemes respiratoris, irritació als ulls, al nas i a la gola, càncers i, fins i tot, Alzheimer.
 
   
Les solucions en les nostres mans
 
 
 • El problema de la pluja àcida pot tenir solucions. En les últimes dècades, la regulació del fum de fàbriques i cases ha estat una ajuda important, però per tal de resoldre el problema de la pluja àcida cal prendre més mesures, que inclouen les accions següents:
 1. Establir l'obligatorietat d'instal·lar filtres i mecanismes de correcció a les indústries contaminants, especialment a les centrals energètiques.
 2. Reduir el consum de combustibles fòssils, especialment els carbons de baixa qualitat amb alt contingut de sofre.
 3. Eliminar la contaminació dels tubs d'escapament dels cotxes. Alguns països utilitzen catalitzadors de tres vies, fabricats especialment per als tubs d'escapament, que filtren el 90% dels òxids de nitrogen (i també altres elements contaminants).
 4. Restringir l'ús dels vehicles amb motor. Utilitzar preferentment els transports públics o altres alternatives, com per exemple la bicicleta.
 5. Utilitzar l'energia solar o combustibles poc contaminants per proveir les cases d'aigua calenta i de calefacció.
 6. Reduir les despeses d'energia i utilitzar-la de manera eficient a les fàbriques i a les cases.
 7. Fomentar la investigació i la introducció d'energies alternatives, com la solar o l'eòlica.
 8. Augmentar les lleis que regulin la producció de contaminació i insistir en l'aplicació d'aquestes normes.
 
 
Volem un món corroït per la pluja àcida o desitgem pluges netes que facin possible la vida a la Terra?
 
De les nostres accions depenen la qualitat de la pluja i la vida a la Terra.
 
 
 
 
Pàgines:
6