Índex:
 
 
 
Endevinalles
 
  • Per esbrinar la resposta de les endevinalles següents, cal col·locar el cursor del ratolí sobre el botonet groc de l'opció A, B, o C. Si la resposta és correcta el botonet groc esdevindrà verd. En canvi, si la resposta és incorrecta el botonet groc esdevindrà vermell.
  1. Si una aixeta que goteja omple una tassa de cafè en 10 minuts, quanta aigua es desaprofitarà en un any?
A. Un safareig
B. Una banyera a l'any
C. 52 banyeres: una cada setmana de l'any
 
  2. Pots estalviar 75.000 litres d'aigua cada any pel sol fet de tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, t'afaites, rentes els plats a la pica o t'ensabones a la dutxa. Amb aquesta quantitat d'aigua s'ompliria:
A. Una galleda d'escombraries.
B. L'aigua d'una piscina
C. Un camió gros
 
  3. Quants litres d'aigua contamina la producció d'una tona de paper?
A. 1000 litres
B. 250.000 litres
C. 100.000 litres
 
  4. Cada dia van a parar al mar del Nord més de set milions de metres cúbics d'aigües residuals. Els índexs de presència de bacteris a les aigües residuals no tractades són:
A. 100 vegades més alts dels recomanats
B. 20 vegades més alts dels recomanats
C. Totes les aigües residuals contenen el mateix nombre de bacteris independentment de si estan tractades o no.
 
  5. Cubato és una ciutat de Brasil, tan castigada per la contaminació atmosfèrica que no hi ha ocells ni insectes. En quantes ciutats europees creus que l'aire ha estat considerat oficialment perjudicial per a la salut?
A. En cap d'elles. Els països europeus controlen molt els nivells de contaminació
B. Totes les ciutats d'Europa tenen un aire irrespirable.
C. 32 ciutats europees.
 
  6. Durant la Guerra del Golf, el 1991, centenars de pous van ser incendiats a Kuwait. Les fotografies de satèl·lit mostraven uns núvols negres enormes que tapaven tot el país. El fum va produir gasos contaminants en una quantitat equiparable a:
A. Als gasos que produeixen 40 centrals elèctriques juntes.
B. Als gasos que desprenen els cotxes d'una ciutat.
C. Als gasos que es produeixen quan es crema un bosc.
 
  7. Quins són els principals responsables de la formació de la pluja àcida?
A. Els fosfats dels detergents.
B. El òxids de sofre i de nitrogen que desprenen les centrals energètiques i els cotxes.
C. Els gasos que desprenen les calefaccions de gas natural.
 
  8. En la dècada de 1950, a Minamata, Japó, el mercuri d'una factoria va contaminar el mar. Quines van ser les conseqüències d'aquest fet?
A. Van morir centenars de peixos, però, sortosament les persones no es van veure afectades.
B. 2000 persones van menjar peix enverinat per mercuri i van quedar afectades. D'aquestes persones, 43 van morir i 700 es van quedar invàlides.
C. Tots els habitants de la zona van morir.
 
 
  9. El plutoni 239 és un element radioactiu que s'utilitza en algunes instal·lacions nuclears. Només un gram d'aquest element és capaç de provocar càncer a:
A. Cinc persones.
B. Tots els habitants de la Terra.
C. Un milió de persones.
 
  10. A l'estat espanyol, els residus radioactius de nivell baix i intermedi s'emmagatzemen en les mateixes centrals nuclears i al cementiri nuclear "Els Cabril", a Còrdova. Aquest lloc és una zona de risc sísmic i es troba en la capçalera d'una conca hidrogràfica. Creus què és un indret idoni per emmagatzemar i transportar els residus nuclears?
A. Sí, perquè és un indret molt aïllat dels nuclis de població.
B. No, un terratrèmol podria provocar danys en els contenidors dels residus i es produirien emissions perilloses de radioactivitat. D'altra banda, si es produeix un accident durant el transport dels residus, la radioactivitat podria contaminar els rierols que són afluents del Guadalquivir.
C. Sí perquè és molt improbable que es produeixi un terratrèmol i no hi ha cap altre indret per dipositar els residus nuclears.
 
  11. Quin és el principal gas responsable de l'efecte hivernacle?
A. El diòxid de carboni
B. L'oxigen
C. L'hidrogen
 
  12. L'emissió de CO2 procedent de les activitats humanes durant un any és de:
A. 500 quilograms de CO2
B. 1000 milions de tones de CO2
C. 7000 milions de tones de CO2
 
 
  13. Què són els clorofluorocarburs (CFC) ?
A. Són uns gasos inflamables i molt tòxics que provoquen la pluja àcida
B. Són gasos que s'utilitzen als circuits de refrigeració dels automòbils i dels frigorífics i debiliten la capa d'ozó.
C. Són uns gasos que es troben a l'atmosfera de forma natural i són essencials per a la vida a la Terra.
 
 
  14. Quina és la manera mes correcta de desfer-nos d'un pot metàl·lic de pintura?
A. Abocarem les restes de pintura a l'aigüera i després dipositarem l'envàs metàl·lic al contenidor de les llaunes.
B. El llençarem amb les restes de menjar perquè no es pot aprofitar per res.
C. Tindrem cura de gastar totalment la pintura i quan estigui buit el portarem a la deixalleria més propera per tal que sigui reciclat.
 
 
 
Pàgines:
12