Índex:
 
 
 
La contaminació del mar
 
   
Importància dels oceans i mars
 
 
 • Els oceans i els mars cobreixen més de les dues terceres parts de la superfície de la Terra. A les seves aigües podem trobar moltes formes de vida, des de plàncton i plantes marines fins a enormes balenes. D'altra banda, els oceans tenen un paper molt important en el cicle de l'aigua, en la formació de climes i en la constitució química de l'atmosfera. Des de fa milers d'anys, els éssers humans han explotat els recursos que ofereix el mar: pesca, mitjà de transport de mercaderies i persones... i fins i tot l'han utilitzat per abocar-hi residus.
El mar és un univers ple de vida. Si l'utilitzem com un gran abocador, destruirem els meravellosos recursos que ens ofereix.
 • Els mars i oceans són immensos i, en el passat, podien dissoldre i absorbir les petites quantitats de residus que rebien. La immensitat dels oceans ens fa pensar que l'activitat de les persones no pot perjudicar-los. Però actualment la població mundial, en augment constant, produeix grans quantitats d'aigües residuals i altres substàncies contaminants, i posa a prova la capacitat dels mars de dissoldre els residus.
 • Si utilitzem els mars com abocadors sense mesura ens arrisquem a enverinar una de les fons de recursos més precioses del nostre planeta.
 
   
Fonts contaminants de mars i oceans
 
 
 • Els mars i oceans són els abocadors finals de gairebé totes les deixalles generades pels humans. Les principals vies de contaminació del mar són les següents:
 • El petroli. Els accidents i les col·lisions de petroliers provoquen abocaments de petroli molt espectaculars. Però, els abocaments més importants, per la seva freqüència, procedeixen de rentar els dipòsits dels vaixells petroliers, atès que un cop han dipositat la seva càrrega de petroli a port, llastren els seus dipòsits amb aigua de mar.
 • Els metalls pesants i residus químics. Moltes indústries utilitzen substàncies químiques i metalls pesants, com ara el mercuri, el plom, el coure, el cadmi, el crom, l'arsènic i el ferro, que finalment poden anar a parar als rius i al mar, provocant un greu problema de contaminació.
 • Part dels pesticides i els fertilitzants utilitzats en l'agricultura s'incorporen als rius de la zona i acaben arribant al mar.
 • Part dels fems de les granges també van a parar als rius, que els conduiran fins al mar.
 • Grans quantitats d'aigües residuals van a parar al mar des de les clavegueres. Les aigües residuals contenen substàncies d'origen humà, domèstic i industrial que poden enverinar els rius i els mars. A més contenen bacteris, virus i ous de paràsits que poden ser perillosos per a la salut.
 • La radioactivitat. Les centrals nuclears utilitzen aigua per refrigerar el seu nucli. Després descarreguen aquesta aigua radioactiva al mar.
 • Les deixalles. Escampades per la superfície de l'aigua del mar i disperses al llarg de les platges, trobem deixalles, com ara plàstics, cartrons, xarxes de pesca abandonades, cordes, llaunes, ampolles, ets. Els principals culpables d'aquesta contaminació són les tripulacions dels vaixells que llencen les escombraries per la borda. Els rius també dipositen a les platges i a les aigües del mar els residus de les ciutats, i els estiuejants també dipositen diverses deixalles a les platges.
 
Els accidents dels vaixells petroliers i la neteja dels seus dipòsits amb aigua de mar provoquen l'abocament de grans quantitats de petroli al mar.
 
Les aigües residuals d'origen domèstic, agrícola o industrial aboquen al mar matèria orgànica, metalls pesants i diverses substàncies químiques.
 
Les tripulacions dels vaixells llencen les escombraries per la borda. Els rius dipositen a les platges les deixalles de la ciutat i els turistes abandonen ampolles, llaunes, plàstics, papers i altres deixalles a la platja.
 
   
Conseqüències de la contaminació del mar
 
 
 • Els efectes de la contaminació en els ecosistemes marins són diversos:
 • El petroli abocat al mar cobreix les plomes dels ocells o el pèl dels mamífers marins i llavors no són capaços de flotar més sobre l'aigua. Els animals coberts de petroli perden l'aïllament que els hi proporcionava l'embolcall de plomes o de pèl per afrontar els canvis de temperatura i acaben morin de fred. Les víctimes moren ofegades, de fred o enverinades pel petroli que s'empassen mentre neden o es netegen el cos.
 • Les capes de petroli de les marees negres impedeixen la fotosíntesi i la respiració dels éssers vius.
 • El petroli acaba per dipositar-se sobre els sediments del fons del mar i mata tota forma de vida. Es descompon molt lentament.
 • Les algues s'alimenten amb les substàncies nutritives que contenen les aigües residuals. Quan les aigües residuals no tractades són abocades al mar, les algues es reprodueixen molt ràpidament, cobreixen la superfície de l'aigua i poden obstruir les brànquies dels peixos. Quan les nombroses colònies d'algues moren, es converteixen en una mena d'escuma bruta, irritant per a la pell de les persones.
 • Si s'aboquen grans quantitats d'aigües residuals amb molta matèria orgànica, els bacteris descomponedors consumeixen l'oxigen més ràpidament que no és reemplaçat i els nivells d'oxigen cauen en picat, fet que provoca la mort de molts peixos i altres animals marins.
 • Les deixalles abocades al mar són perilloses tant per a les persones com per a la fauna: el vidre de les ampolles pot causar ferides i la mort d'alguns animals. Les anelles de plàstic que uneixen les llaunes de refrescos poden ser mortals per als animals marins perquè se'ls enreden al coll o al cos. Les xarxes perdudes poden ofegar els animals. Molts animals marins s'empassen les bosses de plàstic i moren.
 • Les substàncies químiques i els metalls pesants poden produir efectes devastadors sobre la vida marina. Aquests elements tòxics s'incorporen a la cadena alimentària i acaben enverinant als peixos i altres animals com aus, mamífers, i fins i tot provoquen problemes de salut en les persones que consumeixen aquests animals.
 • Les plantes de reciclatge nuclear descarreguen grans quantitats d'aigües residuals amb un alt nivell de radioactivitat. Els peixos i les persones que els consumeixen poden incorporar la radioactivitat i patir greus problemes de salut.
 
Cada cop que es produeix un accident d'un vaixell petrolier, moren milers de peixos, aus i mamífers marins. Aquests animals poden morir ofegats perquè el petroli cobreix les plomes dels ocells o el pèl dels mamífers i no poden flotar, o poden morir de fred si perden l'aïllament de la temperatura externa, o bé enverinats , ja que s'empassen petroli quan neden entre les aigües de la marea negra o quan intenten netejar-se el seu propi cos.
 
Quan les aigües residuals, riques en nutrients, són abocades al mar, les algues es reprodueixen molt ràpidament, cobreixen la superfície de l'aigua i poden obstruir les brànquies dels peixos. Un cop moren les nombroses colònies d'algues, es converteixen en una mena d'escuma bruta que pot causar irritacions a la pell i a la boca de les persones.
 
Els bacteris que viuen al mar consumeixen oxigen quan descomponen els materials orgànics de les aigües residuals abocades al mar. La falta d'oxigen a l'aigua i els elements contaminants provoquen la mort de multitud de peixos i d'altres organismes marins.
 
   
Les solucions en les nostres mans
 
 
 • La vida dels animals i de les persones depèn del mar. L'aire, la humitat i fins i tot el clima depenen del mar. Malgrat això, estem enverinant els oceans abocant-hi tota mena de residus. Podem salvar els mars i oceans si posem en pràctica les recomanacions següents:
 1. Depurar totes les aigües residuals abans d'abocar-les al mar.
 2. No netejar els dipòsits dels vaixells petroliers amb aigua de mar.
 3. No llençar les escombraries per la borda dels vaixells.
 4. No llençar cap tipus d'escombraries o deixalles a les platges.
 5. Formar grups de voluntaris per netejar les platges.
 6. No llençar olis ni combustibles al desguàs de casa, al carrer, als rius o al mar.
 7. Trencar els recipients de plàstic i tallar les anelles de plàstic que uneixen les llaunes de refrescos abans de llençar-los Cal llençar tots els productes de plàstic al contenidor corresponent per tal que siguin reciclats.
 8. Reciclar el vidre i totes les deixalles sempre que sigui possible.
 9. Donar suport a iniciatives ecologistes que lluitin contra la contaminació del mar.
 10. Exigir a les autoritats de tots els països que els vaixells vells que transporten combustibles, amb poques garanties de seguretat, no naveguin pels mar i oceans. Cal fer complir tots els controls i inspeccions per tal de reduir el nombre de vaixells que no compleixen les normes de seguretat i contaminació. Només així podrem evitar accidents catastròfics com el del Prestige.
 11. Exigir als governs unes lleis que regulin la quantitat i el tipus d'abocaments de residus al mar.
 12. Denunciar els abocaments d'aigües residuals no tractades.
 
 
Volem mars i oceans plens de vida o mars transformats en abocadors de verins i deixalles?
 
L'aire, la humitat, el clima i la vida dels éssers vius depèn del mar!
 
 
 
 
Pàgines:
4