Índex:
 
 
 
Introducció
 
  • El medi ambient on vivim és força complex: mars plens de vida s'alternen amb continents que tenen gran varietat d'ecosistemes, com ara tundres, boscos, sabanes, rius i selves tropicals, on viuen multitud d'éssers vius. L'equilibri natural de tots aquests ecosistemes és fràgil, però resulta imprescindible perquè la vida continuï.
  • Malauradament, en els darrers últims segles, els éssers humans hem trencat l'equilibri de la biosfera destruint els hàbitats naturals, desforestant grans superfícies, generant muntanyes de residus, contaminant l'aire i enverinant els rius i mars.
  • El rescalfament del clima de la Terra causat per l'efecte hivernacle, la destrucció de la capa d'ozó que protegeix el planeta, la tala dels boscos tropicals, la pèrdua arreu del món de sòl fèrtil, la pèrdua accelerada d'espècies salvatges, així com la misèria creixent entre els pobres de la Terra, representen els nous problemes amb què s'haurà d'enfrontar la humanitat si vol salvar el planeta.

 

 
Moltes activitats humanes trenquen l'equilibri natural de la Biosfera.
  • No podem oblidar que el nostre entorn influeix i repercuteix directament en la nostra salut. Atacar el medi és, a la llarga, atacar-nos nosaltres mateixos.
  • Només una educació mediambiental correcta i generalitzada permetrà que el desig de progrés de les societats actuals sigui compatible amb la protecció i la conservació del medi en què vivim.
  • Hem de prendre consciència de la importància de tenir actituds de respecte envers el medi ambient, per tal de poder fer de la nostra Terra un món habitable no tan sols per als d'avui, sinó també per a les persones del demà.
  • El futur dels éssers vius sobre la Terra no està gens garantit, si no comencem a respectar el nostre planeta i aprenem les lliçons de l'Ecologia.
 
Una cultura ecològica correcta ens ajudarà a salvar la Terra.
El futur de la Terra es troba a les nostres mans!
 
 
 
Pàgines:
1