QUÈ ÉS EL TREBALL PER RACONS ?
TREBALLEM PER RACONS PERQUÈ:
PAPER DEL MESTRE
PAPER DEL MESTRE

A L'INICI DE LA SESSIÓ

S'inicia la sessió de treball amb una conversa on, si cal, es fa esment d'alguna puntualització sobre la marxa de la última sessió i seguidament els nens trien el racó on aniran a jugar o treballar. Es pot triar en funció d'algun dels criteris que citem o d'altres que el grup determini.
(a què t'agradaria jugar avui? Quina feina voldries fer? quin racó et falta per fer? Quin voldries repetir? Amb qui vols anar a jugar o treballar?)

 • Cada nen tria el racó on vol anar en funció de:
 • les activitats que li queden per fer
 • les vacants disponibles
 • la dificultat que li comporta una activitat
 • de la necessitat de repetir les activitats per afiançar els aprenentatges
 • de la necessitat de repetir les accions de joc o treball per plaer

La mestra pot intervenir en aquest moment:

 • encoratjant als nens que mostren reticència per anar a algun dels racons
 • encoratjant els nens que els costa decidir-se al triar la feina.
 • facilitant els agrupaments de nens de manera que siguin heterogenis en quan a nivell
 • facilitant que els nens que volguin treballar junts ho puguin fer

Es pot facilitar la intervenció en aquest moment mitjançant:

 • la comprobació dels nens que han passat pel racó mirant el llistat d'autocontrol d'assistència.
 • La utilització d'alguna cantarella eliminatòria en cas de molta demanda

DURANT LA SESSIÓ

OBSERVA ACTIVAMENT

Orienta en les dificultats, ajuda en els processos i avalua els progressos. Ha d'estimular el nen a fer hipòtesis, a explicar el procès, a raonar, a posar-lo en contradicció, a resoldre conflictes…. Ha de tenir una actitud activa observant el procès del nen enfront el joc, les activitats, la seva actitud, i en quina circumstància troba majors dificultats i en quines són capaços de superar les qüestions plantejades. També ha d'estar atenta als canvis d'interessos dels nens i a llurs propostes i projectes.

DINAMITZA

Ha d'estimular la participació activa dels nens i les nenes, i estar atent/a a la dinàmica que s'estableixi en el racó per tal d'equilibrar les seves intervencions. Tant important és estimular aquells que per temperament són inhibits com ajudar a moderar aquells altres que, per la seva impetuositat, tendeixen a anul.lar el grup. També és important ajudar a descobrir o redescobrir aquells racons que el nen utilitza poc i analitzar les causes del perquè un racó és poc utilitzar. Ha de procurar oferir formes alternatives de joc o de treball.

 

ÉS FLEXIBLE

Ha de canviar el seu concepte d'ordre i confiar que cada nen serà capaç de realitzar les activitats que lliurement ha escollit, sense que això comporti una desestructuració de l'ordre de l'aula. Ha de preveure l'espai més adient per a cada racó per tal que els nens puguin dur a terme la seva tasca i s'ha d'acostumar al continu moviment que provoca la realització de les activitats: uns es disfressen, altres juguen a la caseta, mentre uns pinten, altres punxen…..

 

EN ACABAR LA SESSIÓ

 

CONTROL D'ASSISTÈNCIA
En una graella de doble entrada amb el llistat dels alumnes, els infants posen un gomet, una creu... en acabar la feina que han triat. La graella es situa al costat de cada racó en un lloc accessible.

AUTOAVALUACIÓ
En acabar la sessió de racons parlem dels jocs i treballs realitzats.
És el moment de parlar del procés seguit en la realització del joc o de la feina, d'ensenyar el resultats, de conversar i de compartir amb els companys els descobriments i les dificultats que han anat sorgint al llarg de la sessió de racons.
Aquesta conversa es realitza, de vegades, ajudats de les diapositives o de la cinta de video .
Desprès de fer diapositives de tots els racons, anem a l'aula d'audiovisuals a visionar-les. Els nens que surten a la diapositiva exposen a la resta del grup l'activitat que estan desenvolupant a la imatge, explicant a què estan jugant, com s'han repartit els papers dins el joc, quins problemes s'han trobat, com han obtingut el resultat, quines emocions han experimentat…etc., es a dir, compartint amb els altres la seva experiència.
Quan filmem amb la càmera de vídeo tota la sessió de racons, desprès ho expliquem tot mirant la cinta a la televisió.