QUÈ ÉS EL TREBALL PER RACONS ?
TREBALLEM PER RACONS PERQUÈ:
PAPER DEL MESTRE
  TREBALLEM PER RACONS PERQUÈ:
 
 
 
  • És una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat d'interessos, de capacitats i de ritmes d'aprenentatge de cada nen/a.
  • És una manera d'aprofitar la seva capacitat lúdica per abordar els diferents aprenentatges, ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors i el motiven a treballar.
  • Permet una certa flexibilitat en el treball dels nens/es, a partir de les propostes d'activitats: aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear…
  • Dóna als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessiti, atès que els materials són manipulables. Com a conseqüència ajuda a perdre la por a equivocar-se i a millorar la seva autoestima.
  • Afavoreix l'autonomia dels alumnes: els nens i nenes aprenen a organitzar-se, a planificar-se la feina, a saber què volen fer. També els ajuda a ser responsables amb el material i el treball, exigint i creant alhora la necessitat d'un ordre.
  • Dóna als nens/es l'oportunitat d'utilitzar materials diferents dels que es fan servir col.lectivament. Així mateix és una manera ecònomica de tenir i utilitzar materials diversos (no es necessita un joc per a cada nen/a, sinó que amb un per tots ja n'hi ha prou).
  • L'infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre/a el pot ajudar individualment en el seu progrés.
  • Facilita el seguiment individual per part del mestre/a i dels progressos i dificultats dels infants.